Ministerul Justiției vrea să introducă sisteme de întrerupere a convorbirilor ilegale ale deținuților

Ministerul Justiției vrea să introducă sisteme de întrerupere a convorbirilor ilegale ale deținuților
Publicat: 26/05/2018, 13:15
Actualizat: 05/06/2018, 14:42

„În context mai larg, se poate susține faptul că prin măsurile adoptate la nivelul sistemului administrației penitenciare, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 374/2013, nu s-a reușit eliminarea convorbirilor dintre deținuți și terțe persoane, efectuate în alte condiții decât cele prevăzute de lege astfel că, în prezent, riscul săvârșirii infracțiunilor prin intermediul telefoanelor mobile constituie un motiv de îngrijorare la adresa ordinii și siguranței publice, prin valorile sociale puse în pericol prin folosirea neautorizată a dispozitivelor de comunicare la distanță, inclusiv a telefoanelor mobile, de către persoanele aflate în stare privativă de libertate. În aceste condiții, sunt motive obiective pentru luarea unor măsuri de achiziționare a altor servicii și echipamente în vederea diminuării radiocomunicațiilor”, își explică Ministerul Justiției inițiativa.

O modificare prevede că „prin perimetre ale unităților din subordinea ANP se înțelege secțiile de deținere și alte spații din interiorul locurilor de deținere unde persoanele private de libertate desfășoară activități”, sistemele având posibilitatea de a bloca și întrerupe „comunicările efectuate de către persoanele private de libertate în alte condiții decât cele prevăzute de lege”.

Sistemul „este instalat în locuri aflate sub protecția personalului unității penitenciare și inaccesibile persoanelor private de libertate”, prevede proiectul.

Potrivit documentului, „în situația în care în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi nu au putut fi achiziționate servicii destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din sistemul penitenciar, ANP este abilitată să utilizeze suma alocată pentru achiziționarea de alte servicii sau echipamente care să contribuie la diminuarea radiocomunicațiilor efectuate de către persoanele private de libertate în alte condiții decât cele prevăzute de lege”.

Din expunerea de motive a proiectului reiese că „Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații (ANCOM) suportă, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data intrării în vigoare legii, sumele necesare implementării, din bugetul propriu aprobat potrivit legii”.

Ministerul Justiției arată că de la momentul intrării în vigoare a legii privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea ANP și până în prezent au fost derulate numeroase demersuri pentru punerea sa în aplicare, cu atât mai mult cu cât începând cu 23 decembrie 2018 finanțarea acesteia nu va mai fi asigurată de ANCOM, situație în care ANP ar trebui să identifice sursele de finanțare a acestei activități.

ANP a inițiat procedurile de achiziție a serviciilor de consultanță pentru elaborarea caietului de sarcini, având puncte de vedere de la instituțiile reprezentate in Comitetul Interdepartamental de Radiocomunicații (CIR), respectiv SRI, ANCOM și MApN. În noiembrie 2015, procedura de atribuire a fost anulată, după ce nu a fost depusă nicio ofertă. Ulterior, pentru a se stabili de ce nu au fost depuse oferte, ANP a avut întâlniri cu reprezentanții celor 9 agenți economici care au intrat în posesia caietului de sarcini

„Din răspunsurile primite, a rezultat că principala cauză a constituit-o riscul financiar foarte mare pentru ofertanți, generat de complexitatea și scara extinsă de implementare a acestui proiect în unitățile din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor. De asemenea, un alt motiv invocat este cel referitor la condițiile prevăzute în Legea nr. 374/2013 și care se referă la „măsura rezonabilă” privind afectarea radiocomunicațiilor și obținerea unor avize ulterior implementării proiectului, înainte de punerea în funcțiune a sistemelor de blocare și întrerupere a comunicațiilor GSM (avizarea în CIR și obținerea avizului cu privire la neafectarea sănătății personalului și persoanelor private de libertate supuse la radiații electromagnetice)”, explică ministerul.

Ulterior, pe 6 ianuarie 2016, ANP a retransmis documentația pentru reluarea procedurii de achiziție, însă, din nou, nu a fost depusă nicio ofertă, procedura fiind anulată din nou.

„În acest context au fost reluate demersurile necesare pentru demararea unei noi proceduri de achiziție a serviciilor de blocare și întrerupere radiocomunicații, astfel că la data de 20.10.2017 s-a constituit comisia pentru revizuirea documentației de atribuire întocmită în anii anteriori, fiind stabilită încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 48 de luni, pentru un număr minim de 2 unități penitenciare și un număr maxim de 8 unități penitenciare”, arată MJ.

Pe 6 decembrie 2017 anunțul a fost publicat în SEAP, fiind depuse 6 candidaturi. Dintre acestea, trei au fost admise în a doua etapă a procedurii.

„În prezent, procedura se află în derulare, având ca termen-limită de depunere a ofertelor data de 26.06.2018, cu mențiunea că perioada de întocmire a ofertelor poate fi prelungită, în funcție de măsurile dispuse de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor ca urmare a unei contestații depuse de către unul dintre operatorii respinși”, potrivit expunerii de motive.