OUG prin care universitățile vor putea retrage titlul de doctor, în dezbatere publică

Redactor:
Ioana Nicolescu
OUG prin care universitățile vor putea retrage titlul de doctor, în dezbatere publică
OUG prin care universitățile vor putea retrage titlul de doctor, în dezbatere publică

Ministerul Educației a scos în dezbatere publică Ordonanța de Urgență prin care universitățile vor putea să acorde și să retragă titlurile de doctor, însă pentru titlurile care au fost acordate deja prin ordin de ministru, tot Ministerul Educației are responsabilitatea de a le retrage, în baza deciziei scrise a rectorului universității în cauză. Practic, titlul de doctor al lui Victor Ponta va putea fi retras prin decizia rectorului Universității din București, cu aviz de la CNATDCU (Consiliul Național de Atestare a Diplomelor), dar de către Ministerul Educației, nu de către Universitate. OUG mai precizează că din momentul comunicării dispoziției de retragere a titlului, diploma de doctor încetează să mai producă efecte.

Mai exact, OUG modifică articolul 170 unde este specificată modalitatea de retragere a titlurilor de doctor. Ministerul Educației, în baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, după caz, de CNATDCU, de CNCS, de Consiliul de etică și management universitar sau de Consiliul Național de Etică, va putea în continuare să retragă calitatea conducătorului de doctorat, să retragă titlul de doctor acordat prin ordin al ministrului Educației și să retragă acreditarea unei școli doctorale. La asta se adaugă două noi aliniate care le dau și universităților o parte din responsabilitate:

„În cazul nerespectării criteriilor de etică și deontologie profesională, titlul de doctor se retrage prin decizia rectorului sau, după caz, a președintelui Academiei Române, pe baza raportului comisiei de etică a instituției de învățământ superior/Academiei Române, sau după caz, a raportului CNATDCU.

Pentru titlurile de doctor obținute prin ordin al ministrului educației, în baza deciziei de retragere a titlului, semnată de către rector sau, după caz, de președintele Academiei Române, cu avizul conform CNATDCU, ministrul educației naționale și cercetării științifice emite ordinul de retragere a titlului de doctor;

Din momentul comunicării dispoziției de retragere a titlului, diploma de doctor încetează să mai producă efecte juridice”.

În ceea ce privește atribuțiile CNATDCU (Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare), noile sale responsabilități sunt de a verifica respectarea cerințelor procedurale de acordare a titlului de doctor; de a analiza și decide asupra sesizărilor și contestațiilor referitoare la procesul de acordare sau retragere a titlului de doctor conform reglementărilor din codul studiilor universitare de doctorat; și de a realiza monitorizarea școlilor doctorale din România, conform reglementărilor legale.

În ceea ce privește acordarea titlurilor de doctor, responsabilitatea aceasta îi aparține de acum încolo instituției organizatoare de doctorat prin dispoziția rectorului sau, după caz, a președintelui Academiei Române, după primirea notificării din partea CNATDCU care atestă respectarea cerințelor procedurale de acordare a titlului de doctor. După acordarea titlului de doctor, instituția organizatoare de doctorat eliberează diploma de doctor, se mai arată în OUG.

Inchide