Carduri sociale 2022. Ce pățesc cei care vând voucherele alimentare / Singura situație în care acestea pot fi înstrăinate

Carduri sociale 2022. Ce pățesc cei care vând voucherele alimentare / Singura situație în care acestea pot fi înstrăinate
Carduri sociale 2022 / Sursa foto: MFE
Publicat: 15/08/2022, 09:53

Persoanele eligibile să primească voucherele alimentare au intrat deja în posesia acestor carduri sociale. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene răspunde mai multor întrebări ce vizează aceste instrumente de plată. Una dintre ele se referă la înstrăinarea cardurilor sociale, instituția subliniind că acest lucru este complet interzis și se pedepsește conform legii.

Sunt interzise și se sancționează conform legii:

 • a) utilizarea de către beneficiari a tichetelor sociale în alt scop decât achiziționarea de produse alimentare și mese calde;
 • b) solicitarea de către beneficiari și/sau furnizarea de numerar în schimbul tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde sau pentru fracțiuni din acestea;
 • c) refuzul nejustificat al unităților afiliate de a accepta tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde. Refuzul este justificat dacă există o suspiciune rezonabilă privind autenticitatea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde sau identitatea dintre titularul tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde și destinatarul final al acestora;
 • d) comercializarea tichetelor sociale;

Cardurile pot fi folosite doar de către beneficiari. În cazuri excepționale, în care beneficiarul nu se poate deplasa la operatorii economici pentru a utiliza ajutorul, atunci poate încredința tichetele unei persoane apropiate, dar doar împreună cu actul de identitate”, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Carduri sociale 2022. Cine sunt cei peste 2,5 milioane de beneficiari care primesc tichetele?

 • a) Pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
 • b) Persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
 • c) Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
 • d) Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
 • e) Familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 • f) Persoanele fără adăpost, așa cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Mecanismul de distribuire a cardurilor prevede trei etape:

 1. producția cardurilor de către unitățile emitente (imprimarea datelor beneficiarilor și inserarea CIP-ului)
 2. împlicuirea și distribuirea la nivel național de către Poșta Română
 3. încărcarea valorică a cardurilor pe măsură ce acestea intră în posesia beneficiarilor.

Voucherele în valoare de 250 de lei se încarcă o dată la două luni, până la finalul anului, iar aceste sume sunt valabile 12 luni de la data încărcării lor. Astfel, dacă tranșa IV este încărcată în decembrie 2022, ea poate fi utilizată până în decembrie 2023.

Atunci când sunt distribuite, cardurile sunt însoțite de scrisori care conțin instrucțiuni de utilizare (inclusiv codul PIN), detalii despre magazinele unde se pot utiliza cardurile și un număr de telefon pentru cazurile în sunt probleme.

Cardurile pot fi folosite doar de către beneficiari și doar în cazuri excepționale, în care beneficiarul nu se poate deplasa la operatorii economici pentru a utiliza ajutorul, atunci poate încredința tichetele unei persoane apropiate, dar doar împreună cu actul de identitate.

Pentru a putea afla soldul curent / suma disponibilă pe card și pentru alte informații beneficiarii sunt rugați să apeleze Serviciul Clienți al emitentului.

Listele cu operatorii economici unde pot fi utilizare voucherele sunt disponibile aici.

Otilia Serescu
Absolventă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Otilia Serescu a debutat în presă la televiziunea locală Iași TV Live și la săptămânalul 7Est, în anul 2010. Ulterior, citeste mai mult