Guvernul dă 377 de milioane de lei județelor afectate de inundații

Guvernul dă 377 de milioane de lei județelor afectate de inundații
Intervenție în localități afectate de inundații în iulie anul trecut / Sursa foto: MEDIAFAX FOTO - caracter ilustrativ
Publicat: 17/09/2021, 16:44
Actualizat: 18/09/2021, 08:25

Executivul a adoptat în ședința de vineri un proiect de hotărâre privind alocarea a peste 377 de milioane de lei din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru unităţi administrativ – teritoriale afectate de calamităţile naturale din 24 de județe. Documentul vine după ce, la rectificarea bugetară, sumele cerute cu această destinație au fost invocate de premierul Florin Cîțu pentru a explica majorarea Fondului de revervă. Premierul vorbea de un miliard de lei solicitat de administrațiile locale, în 7 septembrie, la aprobarea rectificării prin care s-a majorat fondul de revervă cu 1,895 miliarde de lei.

Conform unei informări a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, suma și numărul județelor sunt mai mari decât în proiect, respectiv Guvernul României a aprobat alocarea a 377,2 milioane de lei, în loc de 371 de milioane de lei, din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unităţi administrativ-teritoriale din 24 de județe, în loc de 22, afectate de calamitățile naturale din luna iunie a acestui an.

Astfel, vor fi repartizate fonduri pentru județele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea, în vederea refacerii unor utilități, obiective sociale, apărări de maluri, drumuri județene, poduri/podețe/punți pietonale, străzi/drumuri comunale/drumuri sătești/ulițe.

Potrivit documentului guvernamental, cantităţile foarte mari de precipitaţii căzute anul acesta pe raza mai multor judeţe au generat inundaţii, alunecări de teren, au afectat infrastructura hidrotehnică, terasamentele și malurile de apărare, structura drumurilor județene, drumurilor comunale, podurilor, podețelor, digurilor și punți pietonale, iar pagubele au fost estimate în baza evaluărilor făcute de către autoritățile administrației publice locale, Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă şi de către Instituţiile Prefectului din județele afectate.

22 de județe au suferit pagube

„Având în vedere situaţia gravă cu care se confruntă persoanele afectate de calamităţile naturale în aceste zone și ținând cont de faptul că autorităţile administraţiei publice locale nu dispun de fondurile necesare, prin prezentul act normativ se propune alocarea sumei de 371.568 mii lei din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021 pentru județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea”, se arată în proiectul de Hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale afectate de calamităţile naturale.

Suma de aproximativ 371 de milioane de lei este cam o treime din cea anunțată de premierul Florin Cîțu în ziua în care a fost aprobată rectificarea bugetară, în contextul în care în spațiul public existau discuții cu privire la majorarea Fondului de rezervă la dispoziția Guvernului. La acea vreme, și în contextul retragerii susținerii politice, USR PLUS îl acuza pe premierul Cîțu că a crescut de patru ori suma alocată Fondului de rezervă al Guvernului prin proiectul de rectificare bugetară, susținând că banii sunt destinați susținerea în partid.

Fondul de rezervă al Guvernului a fost majorat cu 1,895 miliarde lei la rectificare. „Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale. Am văzut că este o mare dezbatere despre suma care este inclusă la Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale. Aș vrea doar să vă spun că până acum am strâns cereri de un miliard de lei pentru unitățile administrativ-teritoriale în urma inundațiilor din acest an. Sunt orașe, sate, comune unde sunt distruse drumuri, poduri ş.a.m.d. și sumele pe care acestea ni le cer în urma inundațiilor sunt de un miliard de lei. Şi sunt mai multe astfel de lucruri acolo”, explica Florin Cîțu în briefingul de la finalul șefinței de Guvern din 7 septembrie.

Rugat de jurnaliști să dea detalii în legătură cu Fondul de rezervă, de 1,89 miliarde lei față de 600 milioane lei, premierul a spus: „Corect. Dar un miliard de lei avem doar proiecte pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene și mai avem deja un miliard de lei pentru calamități, cerute deja. Deci, vă dați seama că nici acum nu avem bani. Mai mult, suntem în plină pandemie. Anul trecut am dat din Fondul de rezervă 2 miliarde și ceva numai pentru pandemie. La începutul acestui an, am transferat către Ministerul Sănătății 230 de milioane de lei pentru Remdesivir. Trebuie să avem bani acolo pentru astfel de situații. Suntem încă în pandemie și dacă avem o situație de urgență, ați văzut că nu putem să luăm din altă parte resurse decât din Fondul de rezervă. Un miliard sunt doar pentru a repara ce au stricat inundațiile și, după aceea, avem și alte cheltuieli”, a subliniat premierul.

Explicațiile Guvernului

Suma a fost stabilită după ce au fost eliminate unele obiective care nu se încadrau în condițiile legale, conform notei de fundamentare a proiectului.

„Având în vedere faptul că din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, se pot aloca sume doar pentru pagubele produse în anul 2021, nu și pentru pagubele produse în anii precedenți, precum și faptul că prin intermediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, se pot aloca sume doar pentru pagubele produse la obiectivele aflate în proprietatea/administrarea unităților administrativ-teritoriale, nu și pentru pagubele produse la obiectivele aflate în proprietatea/administrarea persoanelor fizice/persoanelor juridice, aceste obiective au fost eliminate din prezentul act normativ în urma analizării documentațiilor transmise de instituțiile prefectului și de consiliile județene”, se arată în document.

„Prin radiograma nr. 64.133, transmisă în data de 26.05.2021, s-a adus la cunoștința tuturor Instituțiilor Prefectului și Consiliilor Județene faptul că disponibilitățile din Fondul de Rezervă Bugetară/Fondul de Intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021 sunt limitate, unitățile administrativteritoriale fiind îndrumate să acceseze programul „Lucrări în primă urgență”, derulat la nivelul Companiei Naționale de Investiții. Drept urmare, au fost cuprinse doar solicitările unităților administrativ-teritoriale care nu au primit finanțare prin programul mai sus menționat”, se explică în document.

Totodată, se precizează în nota de fundamentare, având în vedere disponibilitățile limitate ale Fondului de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, la acordarea sumelor solicitate de către unitățile administrativ-teritoriale au fost avute în vedere următoarele criterii:

  • a) pentru unitățile administrativ-teritoriale ale căror solicitări, centralizate la nivelul județului, nu au depășit suma de 10.000 mii lei, a fost alocată integral suma solicitată;
  • b) pentru unitățile administrativ-teritoriale ale căror solicitări, centralizate la nivelul județului, au fost cuprinse între suma de 10.001 mii lei și 30.000 mii lei, a fost aplicat principiul 50% pro rata la suma solicitată;
  • c) pentru unitățile administrativ-teritoriale ale căror solicitări, centralizate la nivelul județului, au depășit suma de 30.001 mii lei, a fost aplicat principul 30% pro rata la suma solicitată.

Cum se folosește Fondul de intervenție și avertizările Consiliului Fiscal

Conform Consiliului Fiscal, fondul de intervenție la dispoziția Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat și ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamități naturale și sprijinirii persoanelor fizice sinistrate (în conformitate cu art. 30, alin. (4) din Legea finanțelor publice nr. 500/2002). „Spre deosebire de destinațiile posibile ale alocărilor din fondul de rezervă care lasă loc de interpretări, în cazul fondului de intervenție la dispoziția Guvernului acestea sunt clar precizate în textul de lege, oportunitatea existenței unui astfel de fond fiind justificată. Pe parcursul unui an, acest fond poate fi majorat cu sume din fondul de rezervă, în funcție de necesitățile privind asigurarea sumelor necesare pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale (art. 30, alin (5) din Legea 500/2002 – n.r.”, explica, în raportul pe anul trecut, Consiliul Fiscal.

În anul 2020, alocările din fondul de intervenție au  fost în sumă de 828,1 mil. lei (cu 452,9 mil. lei, respectiv, de 2,2 ori mai mult comparativ cu anul anterior), destinațiile fiind conforme cu prevederile Legii finanțelor publice nr. 500/2002.

Consiliul Fiscal atrăgea atenția însă, și în acest ultimul raport anual, că s-a deteriorat în continuare cadrul de utilizare a fondului de rezervă. „ Consiliul Fiscal constată pentru anul 2020 că, exceptând alocările aferente situației excepționale din acest an pentru combaterea efectelor generate de pandemia provocată de virusul SARS-CoV-2, se continuă regresul evidențiat în analiza cadrului de utilizare a fondului de rezervă la nivelul anului 2019 din perspectiva magnitudinii alocărilor și a modului de utilizare a sumelor din fondul de rezervă prin derogare de la prevederile Legii finanțelor publice nr. 500/2002”, se arată în raportul anual al Consiliului Fiscal.

Excluzând acele cheltuieli generate de efectele social-economice induse de pandemie și alte cheltuieli urgente, cea mai mare parte din fondul de rezervă bugetară a fost destinată unor cheltuieli care nu se încadrează în categoria urgente și care ar fi trebuit luate în calcul la fundamentarea bugetului de stat. Astfel, în anul 2020, au fost alocate din fondul de rezervă bugetară circa 8 mld. lei (1,9% din cheltuielile totale, respectiv, 0,8% din PIB), din care 4,6 mld. lei către administrația centrală și 3,4 mld. lei către cea locală. Comparativ cu anul precedent, alocările totale din fondul de rezervă au crescut cu 54%, transferurile către administrația centrală cu 7,8%, iar cele către autoritățile locale de 3,6 ori, se arăta în raport.

„Consiliul Fiscal apreciază drept necesară amendarea legislației care reglementează modul de utilizare a fondului de rezervă, reiterând recomandarea privind specificarea explicită a cheltuielilor care pot fi angajate din fondul de rezervă împreună cu o transparență mai ridicată, inclusiv prin raportarea periodică către Parlament a modului și nivelului de utilizare a fondului de rezervă”, a transmis Consiliul Fiscal.

NF Proiectul de Hotărâre a Guvernului Privind Alocarea Unei Sume Din Fondul de Intervenție La Dispoziţia Gu… by Gandul.info on Scribd

Madalina Prundea
Absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere, Mădălina Prundea a debutat în presa regională, la „Evenimentul Zilei de Transilvania”, la finalul anului citeste mai mult