Ministerul Public, precizări privind cuantumul sporurilor aplicate angajaților

Ministerul Public, precizări privind cuantumul sporurilor aplicate angajaților
Ministerul Public, precizări privind cuantumul sporurilor aplicate angajaților / Sursa FOTO: https://i0.hippopx.com
Publicat: 18/02/2021, 12:39
Actualizat: 18/02/2021, 12:39

Ca urmare a interesului manifestat pentru subiectul sporurilor din sectorul bugetar, Ministerul Public vine cu o serie de precizări privind cuantumul acestor sporuri aplicate angajaților.

Astfel, Biroul de informare și relații publice din cadrul Ministerului Public menționează că sporurile sunt în număr de trei.

Sporurile din Ministerul Public

Potrivit art. 4 și 5 din Anexa V, capitolul VIII din Legea nr. 153/2017, sporurile de care beneficiază procurorii și personalul auxiliar de specialitate sunt:

  • spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat;
  • spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de până la 25% aplicat la salariul de bază;
  • spor pentru păstrarea confidențialității de până la 5% aplicat la salariul de bază.

Totodată, art. 25 alin. (1) din aceeași lege prevede: „Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz”.

În consecință, sporurile de maxim 45% prevăzute de Legea nr. 153/2017 nu au fost acordate, cuantumul sporului pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică şi al sporului de confidenţialitate, precum și cuantumul sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, transformate în procente, reprezintă maxim 30% din indemnizația de încadrare, pentru procurori, personalul asimilat și personalul auxiliar de specialitate, fiind menținute la nivelul valoric din anul 2018 prin reglementări legale succesive.

Celelalte categorii de personal (funcționari publici, personal contractual, personal conex) beneficiază de un sigur cuantum pentru condiții de muncă periculoase reprezentând maxim 15% din salariul de bază.