• Publicat:
  • Actualizat:
Financiar

COMISIA EUROPEANĂ, procedură ÎMPOTRIVA României, privind eficiența ENERGETICĂ. Ajutorul de stat de 60 de milioane de euro acordat ilegal pentru CE Hunedoara trebuie recuperat

COMISIA EUROPEANĂ, procedură ÎMPOTRIVA României, privind eficiența ENERGETICĂ. Ajutorul de stat de 60 de milioane de euro acordat ilegal pentru CE Hunedoara trebuie recuperat
Comisia Europeană a decis, joi, să trimită scrisori de punere în întârziere României, Austriei, Finlandei, Germaniei, Ungariei, Slovaciei și Spaniei din cauza faptului că aceste țări au transpus sau au pus în aplicare în mod incorect anumite cerințe ale Directivei privind eficiența energetică. Vezi de ce România va trebui să recupereze un ajutor de stat acordat Complexului Energetic Hunedoara.

Directiva instituie un cadru comun de măsuri pentru promovarea eficienței energetice pe teritoriul UE, cu scopul de a asigura atingerea obiectivului de 20% în materie de eficiență energetică până în 2020 și de a pregăti terenul pentru viitoare creșteri ale eficienței energetice după această dată.

Statele membre în cauză au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

 

 

România trebuie să recupereze ajutorul ilegal și dobânzile aferente acordate Complexului Energetic Hunedoara, după ce Comisia Europeană a constatat că producătorul de energie a primit un ajutor de stat incompatibil, în valoare de aproximativ 60 de milioane euro.

Banii au fost acordați prin patru împrumuturi finanțate din fonduri publice, precizează un comunicat al Comisiei.

„Un guvern poate sprijini o societate care are dificultăți din punct de vedere financiar dacă societatea are un plan de restructurare solid, contribuie la costurile restructurării sale și dacă denaturarea concurenței este limitată. În cazul CE Hunedoara, aceste condiții nu au fost îndeplinite – am constatat că împrumuturile din surse publice acordate de România societății CE Hunedoara au conferit acesteia un avantaj economic necuvenit. Aceasta înseamnă că ajutorul de stat a fost ilegal. Acum, România trebuie să recupereze ajutorul ilegal acordat societății”, spune Margrethe Vestager, comisarul responsabil cu politica în domeniul concurenței.

 

 

La 21 aprilie 2015, Comisia a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, un ajutor de salvare temporar în valoare de 37,7 milioane euro (167 de milioane de lei) pentru Complexul Energetic Hunedoara, un producător de energie electrică și termică din România deținut de stat. Societatea se afla în dificultate din punct de vedere financiar din 2013. În contextul respectivei decizii, România s-a angajat să prezinte un plan de restructurare menit să asigure viabilitatea viitoare a CE Hunedoara, în eventualitatea în care societatea nu avea să fie în măsură să ramburseze ajutorul pentru salvare în termen de șase luni.

Ca urmare a nerambursării ajutorului pentru salvare de către societatea CE Hunedoara și în absența unui plan de restructurare credibil sau a unor măsuri efective în direcția lichidării societății, în martie 2018, Comisia a deschis o investigație aprofundată.

În cursul investigației, Comisia a examinat conformitatea cu normele UE privind ajutoarele de stat a celor cinci împrumuturi finanțate sau sprijinite din fonduri publice acordate societății CE Hunedoara. Împreună, la 30 iunie 2016, împrumuturile se ridicau la aproximativ 73 de milioane de euro (337 de milioane de lei).

 

 

În conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, intervențiile statului în întreprinderi sunt considerate a nu reprezenta ajutor de stat când sunt efectuate în condiții pe care le-ar fi acceptat, într-o situație similară, un investitor privat care operează în condiții de piață (principiul investitorului în economia de piață).

Comisia a constatat că, în cazul de față, niciun operator economic privat în economia de piață nu ar fi acordat, garantat sau prelungit vreunul dintre cele cinci împrumuturi acordate CE Hunedoara, având în vedere deteriorarea situației financiare a societății începând din 2013. Prin urmare, măsurile de sprijin din bani publici acordate de România au conferit CE Hunedoara un avantaj economic necuvenit față de concurenții săi și, prin urmare, constituie ajutor de stat în sensul normelor UE.

Ulterior, Comisia a examinat dacă aceste măsuri puteau fi considerate ca fiind compatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat. Având în vedere că societatea CE Hunedoara îndeplinea condițiile pentru declanșarea procedurii de insolvență, Comisia a evaluat diferitele măsuri în lumina orientărilor sale privind ajutorul pentru salvare și restructurare. Normele UE privind ajutoarele de stat îi permit statului să intervină în sprijinul unei întreprinderi aflate în dificultate financiară numai în condiții specifice și impun, în special, ca respectiva întreprindere să facă obiectul unui plan de restructurare solid, să contribuie la costurile aferente restructurării sale și ca orice eventuale denaturări ale concurenței să fie limitate.

Comisia a constatat că planul de restructurare prezentat de România în octombrie 2015 și modificat în ianuarie 2016 nu asigura viabilitatea pe termen lung a CE Hunedoara fără continuarea ajutorului de stat și că, în orice caz, acest plan nu a fost aplicat de întreprindere.

 

 

În plus, Comisia a concluzionat că CE Hunedoara nu a avut nicio contribuție proprie notabilă la costurile de restructurare și că România nu a propus nicio măsură pentru a limita posibilele denaturări ale concurenței rezultate ca urmare a acordării unui sprijin semnificativ din partea statului.

Comisia a concluzionat că patru dintre cele cinci împrumuturi, în valoare totală de aproximativ 60 de milioane de euro, plus dobânzile aferente, sunt incompatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat și România trebuie să le recupereze. Al cincilea împrumut reprezintă un ajutor existent, acordat înainte de aderarea României la UE și, prin urmare, nu este necesar să fie recuperat.

Normele UE privind ajutoarele de stat impun, ca o chestiune de principiu, recuperarea fără întârziere a ajutoarelor de stat incompatibile, în scopul de a se elimina denaturarea concurenței create de ajutor. Normele UE privind ajutoarele de stat nu prevăd aplicarea de amenzi, iar recuperarea nu are drept scop penalizarea întreprinderii în cauză, ci pur și simplu restabilirea egalității de tratament cu alte întreprinderi.

Comisia a primit asigurări din partea României că, în ipoteza că societatea CE Hunedoara intră în lichidare și activele sale sunt vândute, legislația națională va cuprinde dispoziții pentru evitarea întreruperii bruște a furnizării de energie electrică și termică în regiunea deservită de centralele electrice ale CE Hunedoara. În acest context, România poate, de asemenea, să adopte măsuri adecvate și proporționale pentru a evita orice întrerupere bruscă a serviciilor furnizate. Prin urmare, decizia de astăzi nu aduce atingere adoptării în viitor a unor astfel de măsuri.

 

 

CE Hunedoara exploatează două centrale electrice, la Deva și la Paroșeni, și patru mine de huilă, pentru alimentarea centralelor sale electrice, toate provenind de la întreprinderi de stat aflate în faliment (Electrocentrale Paroșeni și Electrocentrale Deva, și, ulterior, Compania Națională a Huilei S.A. Petroșani). CE Hunedoara datorează în prezent 547 de milioane de euro diferitelor organisme de stat din România, inclusiv banii primiți prin cele cinci împrumuturi care fac obiectul investigației privind ajutoarele de stat încheiate astăzi. Întreprinderea, care are aproximativ 6.500 de angajați, a înregistrat pierderi din 2013 și a intrat temporar în procedura oficială de insolvență în temeiul legislației române, procedură suspendată în ianuarie 2016.

 

 

 

Inchide