ANRE a aprobat Planul de dezvoltare al Transelectrica pentru următorii 10 ani, de peste cinci miliarde lei

ANRE a aprobat Planul de dezvoltare al Transelectrica pentru următorii 10 ani, de peste cinci miliarde lei
Sursa foto: Publimedia - caracter ilustrativ
Publicat: 09/12/2020, 17:36
Actualizat: 09/12/2020, 18:29

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat miercuri, 9 decembrie 2020, Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2020-2029 (PDRET), elaborat de Transelectrica, în calitate de operator de transport și de sistem energie electrică. Valoarea totală a planului de investiții pentru următorii 10 ani este de 5,6 miliarde lei.

Planul de investiții pentru perioada 2020-2029 cuprinde lucrări de retehnologizare a rețelelor electrice de transport (RET) existente, integrarea producției din surse regenerabile şi a altor capacităţi de producţie, creșterea capacității de interconexiune, siguranța alimentării consumului, precum şi dezvoltarea sistemelor informatice, de contorizare inteligentă și de telecomunicații și infrastructura critică.

Circa 690 de milioane de lei investiții se vor include în plan în funcție de confirmarea parcurgerii etapelor de decizie necesare la nivelul părților interesate.

Pentru finanțarea planului de investiții, 300 milioane lei provin din fonduri europene nerambursabile

Planul de dezvoltare aprobat integrează proiectele de interes comun, care contribuie la implementarea priorităţilor strategice ale Uniunii Europene privind infrastructura energetică transeuropeană: „Black Sea Corridor” și „Mid Continental East Corridor”, cu termene de punere în funcțiune estimate în perioada 2025-2027 și proiecte de interconexiune, care urmăresc atingerea obiectivului privind gradul de interconectare de 15% până în anul 2030, stabilit la nivelul Comisiei Europene.

Energia electrică produsă din surse regenerabile în Dobrogea, livrată spre centrele de consum din restul țării

În perioada 2023 – 2024 sunt prevăzute puneri în funcțiune ale liniilor Cernavodă – Stâlpu (cu racord în stația Gura Ialomiței) și Smârdan – Gutinaș, care asigură evacuarea energiei electrice produsă din surse regenerabile în zona Dobrogea spre centrele de consum din centru, vest și nord ale țării.

De asemenea, pentru creșterea siguranței alimentării cu energie electrică a zonei metropolitane București, în perioada 2024-2029 sunt prevăzute finalizarea unor lucrări de investiții prin care se vor realiza liniile și stațiile electrice necesare, atfel încât să crească siguranţa şi fiabilitatea în această zonă.

Pentru următoarea revizie a PDRET, ANRE a prevăzut pentru Transelectrica obligații privind corelarea PDRET cu Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice, cu Strategia energetică națională și Planul de dezvoltare a rețelei pe 10 ani la nivelul Uniunii Europene (TYNDP) și evaluarea adecvanței Sistemului Electroenergetic Național prin metode probabilistice conform prevederilor din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică.

Planul de investiții pentru anul 2021, asumat de operatorul de transport al gazelor naturale  Transgaz evaluat la peste 800 milioane lei

Valoarea totală a planului de investiții este de circa 838 milioane lei, din care fonduri proprii ale operatorului 624 milioane lei și contribuții din fonduri nerambursabile 214 milioane lei.

Din valoarea totală a planului, 596 milioane lei reprezintă valoarea lucrării “Dezvoltări ale sistemului național de transport în zona de nord – est a României”, în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei, precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova, lucrare care va asigura interconectarea sistemului național de transport cu sistemul din Republica Moldova. Restul valorii, de 242 milioane lei, reprezintă lucrări de dezvoltare pe teritoriul național al sistemului național de transport, lucrări care se vor finanța în totalitate din surse proprii ale operatorului.

Pentru extinderea sistemului național de transport în vederea realizării de noi racordări, operatorul a alocat fonduri în valoare de 13 milioane lei, la care se vor adăuga noi resurse financiare pe măsură ce autoritățile administrației publice sau operatorii de distribuție vor solicita racordarea la sistem de noi localități.