Miercuri încep plățile pentru cererile depuse la FGA în cazul Euroins. Câte sunt la două luni după ridicarea autorizației liderului pe piața RCA

Miercuri încep plățile pentru cererile depuse la FGA în cazul Euroins. Câte sunt la două luni după ridicarea autorizației liderului pe piața RCA
FGA a primit câteva zeci de mii de cereri
Publicat: 15/05/2023, 14:43

Aproximativ 1.600 de români au depus zilnic cereri de plată la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) de la momentul retragerii autorizației de funcționare a societății Euroins România, a patra ieșire de pe piață în ultimii opt ani. Ei vor primi banii în cont, în ordinea depunerii solicitărilor, începând de miercuri, respectiv la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a decis, în 16 martie, să retragă autorizația de funcționare a societății Euroins România, constatând indiciile stării de insolvență a companiei.

Consiliul a mai hotărât promovarea de către ASF a unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment și numirea Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) ca administrator interimar al societății, cu sarcina de a asigura administrarea și conducerea activității asigurătorului și adoptarea măsurilor  necesare pentru conservarea patrimoniului. Cererea ASF pentru declararea falimentului Euroins are termen de judecată pe 26 mai.

Decizia Consiliului ASF a fost publicată în 17 martie, dată de la care clienții Euroins, respectiv victimele accindentelor produse de aceștia au putut să înregistreze diferite cereri de afresa FGA.

Peste 2,8 milioane de șoferi cumpăraseră polițe de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) de la Euroins, liderul pieței pe acest segment, cu 39,5% din totalul contractelor în vigoare la data de 31 decembrie 2022, conform datelor preliminare consultate de Gândul. Luând în calcul cuantumul Primelor Brute Subscrise (PBS), Euroins era pe primul loc cu aproape 2,6 miliarde de lei, respectiv 32,22% din totalul celor 7,94 de miliarde de lei.

Care e procedura

Conform legii, pentru a proteja consumatorii de produse și servicii de asigurare, în România există Fondul de garantare a asiguraților (FGA), ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor.

FGA are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător persoană juridică română. Destinația principală a sumelor aflate la dispoziția FGA este plata către creditorii de asigurări a indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condiţiile legii și a primelor datorate de asigurător pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare.

Potrivit legii, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări doar către petenții care au depus cereri de plată în termenul legal și care au dosarele complete. Plata despăgubirilor se face în limita a 500.000 lei pentru fiecare creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat cu asigurătorul aflat în faliment, potrivit plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015 actualizată.

FGA acoperă activitățile desfășurate pe teritoriul României, respectiv transfrontalier, pe teritoriul statelor membre gazdă, de către societatea de asigurare autorizată în România.

Cererea de deschidere a dosarului de daună se poate completa în situația în care s-a produs un eveniment asigurat acoperit de o poliță de asigurare în vigoare, în perioada cuprinsă între data retragerii autorizației de funcționare şi data denunţării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, în instanță.

Aproape 2,2 miliarde de lei, deci peste 445 de milioane de euro, lipseau din conturile Euroins România încă de la jumătatea anului trecut, iar controalele și sancțiunile succesive ale Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nu au dus la remedierea abaterilor majore constatate. În urma numeroaselor controale efectuate, între februarie 2020 și ianuarie 2023, Autoritatea a aplicat Euroins 26 de sancțiuni, soldate cu amenzi totale de peste 16 milioane de lei, rezultate din 17 acțiuni de control. Toate sancțiunile aplicate de ASF societății Euroins România au fost confirmate, pe fond sau definitiv, de instanțele de judecată cărora societatea li s-a adresat în contestarea măsurilor.

Potrivit legii, doar de la data publicării deciziei ASF în Monitorul Oficial al României, care în cazul Euroins a fost 17 martie, creditorii de asigurări ai societăţii de asigurare au putut depune cereri de plată la FGA sau cereri de restituire primă.

Potrivit informațiilor Gândul de la acea dată, cererile de la cliențil Euroins au început să intre în cutiile poștale ale FGA din ziua publicării decizizi în Moniorul Oficial, respectiv Cereri de plată-Anexa 10, Cereri de deschidere dosare daună-Anexa 7  precum și Cereri de restituire primă-Anexa 9.

Cererile de plată se pot depune începând cu data publicării deciziei ASF și până la maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment. Pentru creanţele de asigurări născute ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de faliment, cererile de plată poate fi depuse în maximum 90 de zile de la data naşterii dreptului de creanţă al creditorului de asigurări.

Conform Deciziei ASF, Fondul de garantare a asiguraților preia evidențele complete ale dosarelor de daună, precum și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestora, în termen de 30 de zile de la data retragerii autorizației de funcționare a societății. După preluarea acestora, FGA publică listele potențialilor creditori de asigurare.

În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF, care se împlinește miercuri, FGA este în drept să efectueze plăti din disponibilitățile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, cu respectarea dispozițiilor legale, după parcurgerea de creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată.

Instrumentarea de către Fond a cererilor de plată se va face doar după preluarea evidențelor complete ale dosarelor de daună precum și a evidențelor tehnico-operative și contabile.

De subliniat că, potrivit legii, contractele de asigurare încheiate cu Euroins rămân valabile până la expirare, dacă nu intervine una dintre următoarele situații:

  • titularul poliței denunță contractul de asigurare;
  • se împlinește termenul legal de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, moment în care polițele de asigurare încetează de drept;
  • lichidatorul judiciar numit de instanță odată cu deschiderea în instanță a procedurii falimentului denunță polițele de asigurare, cu informarea prealabilă a asiguratului.

Potrivit FGA, în privința încheierii unui alt contract de asigurare, la un alt asigurător, acest proces ar trebui derulat în paralel cu acțiunea de denunțare a poliței de asigurare încheiate la asigurătorul aflat în insolvență/faliment.

De amintit că pentru sumele de recuperat care depășesc plafonul legal de despăgubire, orice persoană este în drept să urmeze procedura legală prevăzută de Legea insolvenței nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare. Toți pașii se regăsesc în ghidul complex pentru consumatorii Euroins elaborat și publicat și de specialiștii ASF.

GHIDUL ASF, aici.

Situația cererilor

Conform celor mai Fondul de Garantare a asiguraților a recepționat, începând din 17 martie și până la 14 mai, 13.953 de cereri de deschidere dosare daună, din partea potențialilor creditori de asigurare ai societății menționate. Dintre acestea, Fondul a înregistrat 10.286.

Per ansamblu, în aceeași perioadă, FGA a recepționat 69.814 de solicitări pentru categoria cereri de plată, ceea ce înseamnă aproximativ 1.600 de cereri primite în fiecare zi lucrătoare din acest interval.

Dintre acestea, au fost înregistrate 25.389 cereri de plată pentru acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor, precum și 11.490 cereri de plată pentru acordarea restituirii de primă. Un total de 36.879 de cereri au fost înregistrate.

Este imposibil de estimat în această etapă câte dosare vor intra la plată miercuri sau care este cuantumul total al plăților solicitate, data fiind varietatea cererilor, dar și diferențelor de cost, de exemplu, pentru diverselor lucrări de reparații, potrivit specialiștilor din piață.

Potrivit reprezentanților FGA, numărul final de cereri de plată înregistrate la FGA poate fi diferit de numărul solicitărilor primite, din cauza faptului că, unele cereri sunt transmise de mai multe ori(dubluri), pe mai multe canale de comunicare(email, portal, poștă etc) sau sunt solicitări care nu se încadrează în categoria cererilor de plată( petiții, diverse solicitări întrebări etc).

„Prin urmare, FGA face apel la potențialii creditori de asigurare ai Societății Euroins România Asigurare Reasigurare SA să transmită cererile de plată(Anexa 9/10) precum și cererile de deschidere a dosarelor de daună( Anexa 7), doar pe portalurile dedicate, prezente pe site-ul FGA. Acest lucru ușurează atât activitatea de înregistrare, cât și procesarea ulterioară a cererilor, în beneficiul creditorilor de asigurare”, au transmis oficialii Fondului.

Potențialii creditori de asigurare care solicită deschiderea dosarelor de daună la FGA trebuie să depună ulterior deschiderii dosarului de daună o cerere de plată-Anexa 10, pentru primirea despăgubirilor cuvenite.

Toate explicațiile necesare pentru demararea procesului de depunere a cererilor de deschidere a dosarelor de daună sau a cererilor de plată și informații despre stadiul cererilor sunt postate pe site-ul FGA.

Câte plăți s-au făcut după falimentele anterioare

FGA a achitat despăgubiri în valoare de aproximativ 188,67 de milioane lei în primele trei luni ale anului curent, conform celor mai trecente statistici publicate. Fondul gestionează cereri de plată pentru mai multe societăți aflate în faliment: Astra SA, Carpatica Asig SA, Forte SA, Certasig SA, City Insurance SA, Euroins SA.

Din suma totală a plăților aferente trimestrului I al lui 2023, 179,17 milioane lei reprezintă valoarea despăgubirilor acordate creditorilor de asigurări ai societății City Insurance SA, cel mai recent faliment declarat pe piața asigurărilor, după retragerea licenței de funcționare, în septembrie 2021, după Astra, din 2015, și Carpatica, din 2016.

Creditorilor de asigurări ai societății Carpatica Asig SA le-au fost acordate despăgubiri de 5,76 milioane lei. Pentru Astra Asig SA au fost efectuate plăți de 2,83 milioane lei. FGA a mai achitat despăgubiri în valoare de 912,4 mii lei, pentru creditorii de asigurări ai Certasig SA.

FGA a avizat un număr de 82.530 cereri de plată, pentru societatea City Insurance SA, dintr-un total de 256.058 cereri de plată înregistrate.

Astfel, suma totală a despăgubirilor achitate de către FGA până la 31 martie 2023 este de 1,86 miliarde lei și a fost achitată către creditorii următoarelor societăți de asigurare:

  • 557,8 de milioane de lei – Astra SA
  • 503,8 de milioane de lei – Carpatica Asig SA
  • 8,9 de milioane de lei – Forte SA
  • 9,1 de milioane de lei – Certasig SA
  • 782,5 de milioane de lei – City Insurance SA
Madalina Prundea
Absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere, Mădălina mai mult
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Emisiunea de la care Rona Hartner credea că i s-a declanșat boala: 'Acolo am slăbit...
FOTO. Și-a filmat și pozat iubita în ipostaze intime! A primit interzis la națională
Vedete care împlinesc 60 de ani, dar nu-și arată vârsta GALERIE FOTO
Boala cruntă de care suferă Gelu Duminică: Nu știu dacă o să apuc 47 de...
Noi detalii în cazul morții lui Beatrice, tânăra ucisă de patronul magazinului la care lucra....
Un oficial al FRF-ului sare în apărarea lui George Pușcaș după evoluția solidă din partida...
Renault își ia adio de la DUSTER! Ce se întâmplă cu SUV-ul de la Mioveni?
Medicilor nu le-a venit să creadă când au văzut! Ce a dus la decesul micuței...
Aceasta e cea mai mare pensie din România! De cealaltă parte, peste 1 milion de...
Cristina Spătar, dată afară din casă chiar de Moș Nicolae, cu tot cu cei doi...
Salariile bugetarilor ar putea creşte în 2024 cu 5%. Profesorii ar putea beneficia de o...
Delia, gafă colosală! S-a aplecat, fusta s-a ridicat şi s-a văzut tot, în ziua mare
Cele mai CIUDATE obiceiuri ale lui Napoleon! Ce FEMEI îi plăceau cel mai mult?
Cutremur în toată Rusia: Putin va fi înlăturat printr-o lovitură de palat
Trei zodii care pierd bani în decembrie. Ratează o șansă unică de câștig
Ștefan Bănică, moment emoționant pe scenă, alături de fiica lui, Violeta Bănică. Adolescenta și-a acompaniat...
BANCUL ZILEI. Două femei se schimbă în vestiar la sala de fitness. Una dintre ele...