Secretul din spatele celui mai vândut tip de bere din România. Vânzările pur și simplu AU EXPLODAT

Secretul din spatele celui mai vândut tip de bere din România. Vânzările pur și simplu AU EXPLODAT
Publicat: 20/04/2015, 11:43
Actualizat: 20/04/2015, 13:08

Ascensiunea PET-ului, ambalaj care asi­gură prețuri mai mici, a avut loc în con­dițiile în care puterea de cumpă­ra­re a scă­zut în timpul crizei, iar pro­du­că­torii au că­utat o modalitate de a ajunge pe seg­men­tul economic al pieței. Dar în pofida as­censiunii acestui tip de ambalaj low-cost, care în alte piețe abia acum în­ce­pe să fie experimentat, prețul mediu al berii s-a majorat în perioada ana­li­zată. În re­tail, acolo unde se fac volu­me­le de vân­zări la PET, prețul a fost cu 33% mai mare.

În strânsă legătură cu explozia PET-ului, consumul de bere s-a mutat în retail, care a ajuns la o pondere de 80% în piața de bere, de la 55% în urmă cu zece ani.

Istoria berii la PET începea în Ro­mâ­nia în 1998, atunci când Bere Mu­reș, la acea vreme o afacere antre­preno­ria­lă românească, a in­tro­dus acest tip de ambalaj, ce avea să re­vo­luționeze în­trea­ga piață. Bere Mureș pro­du­cea numai bere la PET, iar în por­tofoliu avea bran­durile Neu­markt, Dracula și Sovata. Evo­luția com­paniei a făcut ca pro­ducă­to­rul să intre în vizo­rul marilor grupuri inter­na­țio­nale care erau în căutarea unor ținte de achiziții, iar pre­lua­rea de către Hei­neken pen­tru o sumă re­cord de 150 mil. euro avea să încline mult ba­lan­ța în favoarea olande­zilor.

CITEȘTE ÎN CONTINUARE PE ZF.RO.