Iohannis respinge noul Cod Fiscal al lui Ponta: Românii nu trebuie să mai suporte costurile unor politici fiscale riscante. REACȚIA PREMIERULUI

Redactor:
Sorina Ionașc
Președintele României Klaus Iohannis a respins noul Cod Fiscal și l-a retrimis Parlamentului spre reexaminare.

„În materie fiscală, legiuitorul trebuie să promoveze o atitudine echilibrată și rațională, de natură a nu genera disfuncționalități care, ulterior, să necesite frecvente corectări de ordin legislativ. În acest sens, în elaborarea unui nou Cod fiscal nu ar trebui promovate politici care generează fiscalități excesive, dar nici relaxări accentuate. Măsurile de austeritate ale anului 2010 trebuie să rămână istorie. Revenirea la politici fiscale riscante și cu consecințe negative pe termen lung reprezintă o experiență pe care nu numai clasa politică nu si-o mai poate permite dar, mai ales, costurile acestora nu trebuie să mai fie suportate de cetățeni”, se arată în punctul de vedere.

Șeful statului acuză Codul fiscal ca fiind unul de relaxare fiscală accentuată, nesustenabilă pe termen lung și fără a include și măsuri de creștere a colectării veniturilor. În opinia sa, este nevoie și de o reașezare sustenabilă a cheltuielilor bugetare, astfel încât cheluirea banului public să fie cât mai rațională.

„Susținem relaxarea și simplificarea fiscală prin reducerea unor taxe și impozite în condițiile în care sunt asigurate premisele pentru consolidare fiscală și predictibilitate. Din această perspectivă, considerăm că noul Cod fiscal poate fi pus în aplicare numai după o riguroasă și temeinică analiză a implicațiilor întregului set de măsuri fiscale și bugetare asupra construcției bugetului general consolidat, atât pentru anul 2016, cât și pentru anii următori și numai cu respectarea obligațiilor asumate de România și a legislației interne referitoare la disciplina financiar-bugetară”, a transmis Iohannis.

Mai mult, președintele avertizează faptul că implementarea noului Cod Fiscal „ar genera implicații majore la nivelul construcției bugetare pentru următorii ani”. În acest sens, el dă exemplul evaluărilor Comisiei Europene și Fondului Monetar Internațional, conform cărora obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) ar urma să fie ratat dacă se va pune în aplicare noul Cod Fiscal. Concret, prin măsurile prevăzute de noua legislație, s-ar face salturi între deficite mari și deficite mici, ceea ce denotă instabilitate.

„În absența unei ajustări negative de mare amploare pe latura cheltuielilor, cadrul fiscal-bugetar preconizat va fi incompatibil cu menținerea procesului de consolidare fiscală și cu respectarea obiectivului bugetar pe termen mediu asumat de Guvern prin documentele oficiale de politică economică, respectiv prin Strategia Fiscal-bugetară 2015-2017 și prin Programul de Convergență 2015 – 2018. Cu alte cuvinte, prin noul Cod fiscal se va înregistra o abatere semnificativă de la cadrul de stabilitate și predictibilitate asumat prin tratatele europene și legislația internă. În acest sens, se cuvine a fi subliniată diferența majoră dintre un deficit bugetar neintenționat, ca efect al unei dinamici economice nefavorabile, și un deficit bugetar deliberat, așa cum este cazul scenariului actual de politică fiscal-bugetară”, a mai transmis președintele.

Klaus Iohannis susține că, prin promulgarea Codului Fiscal, România ar fi supusă unor riscuri externe și interne. Pe plan intern, revenirea la o politică fiscal-bugetară prociclică, într-un moment nepotrivit, pentru că astfel de politici creează dezechilibre masive în recesiune.Nici bugetul convenit pentru apărare, de 2%, n-ar putea fi atins, dacă s-ar promulga noul Cod Fiscal, susține Iohannis.

De altfel, șeful statului dă și exemplul Greciei, ajunsă în incapacitate de plată și susține că nu este bine să fie stimulată creșterea consumului în detrimentul investițiilor. În plus, Klaus Iohannis avertizează că noul Cod Fiscal ar afecta obiectivul de aderare la Zona Euro.

„Prin inducerea unui deficit bugetar semnificativ mai mare se ignoră angajamentele bugetare asumate de România la nivel european. În contextul economic actual, considerăm că implementarea noului Cod fiscal comportă serioase rezerve de oportunitate, având în vedere, în principal, reversarea procesului de consolidare fiscală, realizare pe care România a obținut-o, în perioada post-criză, cu ajustări și eforturi semnificative. În acest sens este și poziția Consiliului Fiscal, potrivit căruia „implementarea prevederilor noului Cod Fiscal este de natură să antreneze o deviație permanentă și de proporții” în raport cu obiectivele asumate de România, fiind vorba de un „derapaj deliberat, în flagrantă contradicție cu principiile și regulile instituite atât de legislația națională, cât și de tratatele europene””, a mai scris Iohannis.

Inchide