Proiect PNL: Aleșii ar putea fi obligați să nu încheie contracte cu statul în perioada mandatului

Proiect PNL: Aleșii ar putea fi obligați să nu încheie contracte cu statul în perioada mandatului
Publicat: 06/09/2019, 14:19

„Multe dintre firmele, soecietățile comerciale, societățile cu răspundere limitată, aparținând unor aleși au derulat numeroase contracte extrem de avantajoase cu statul român, acestea fiind selectate de entități publice, atât în baza unor licitații, cât și în baza unor selecții de oferte. (…) Având în vedere dimensiunea fenmomenului, practică ce a avut mare amploare în ultimii ani, consider ca fiind oportună instituirea prevederii ca aleșii, pe peioada exercitării mandatului, să nu poată încheia contracte comerciale de prestări servicii, de executare de lucrpri, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale și centrale, cu instituțiile sau regiile autonome de stat ori cu societățile comerciale înființate de autoritățile administrației publice locale și centrale”, se arată în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Inițiatorul dorește modificarea legislației astfel încât candidații la alegerile prezidențiale sau parlamentare să depună la BEC o declarație pe propria răspundere prin care să își asume faptul că nu vor încheia contracte cu statul român în timpul mandatului.

„Sunt însoțite de declarația de acceptare a candidaturiim scrisă, semnată și datată de candidat, de declarația de avere, declarația de interese, de o declarație pe propria răsundere a candidatului în sensul că a avut saun nu calitatea de lucrător al Secutirății sau de colaborator al acesteia, de o declarație pe propria răspundere a candidatului că nu va încheia contracte cu statul român pe perioada exercitării mandatului, precum și de lista susținăorilor, al căror numpr nu poate fi mai mic de 200.000 de alegători”, potrivit completării articolului 27 (2), litera c din Legea nr. 370/2004 privind alegerea președintelui Romîniei.

Și Legea privind alegerea Senatului și Camerei Deputaților ar putea fi modificată în acest sens.

Propunerile de candidați vor fi însoțite de declarațiile de acceptare a candidaturii, semnate și datate de candidați, de declarațiile pe propria răspundere ale candidaților că nu vor încheia contracte cu statul pe perioada exercitării mandatului, precunm și de declarația de avere și declarația de interese ale fiecărui candidat”, potrivit completării aduse în proiectul legislativ la art 52 (11).

Propunerea legislativă a fost înregistrată la Senat, în procedură de urgență, ca primă Cameră sesizată, Camera Deputaților fiind decizională.