Senatul aprobă proiectul care reglementează tranzacțiile cu terenuri agricole ale persoanelor fizice

Redactor:
Eliana Radulescu
Senatul aprobă proiectul care reglementează tranzacțiile cu terenuri agricole ale persoanelor fizice
Vânzarea terenurilor agricole extravilane fără respectarea dreptului de preempțiune al coproprietarilor și vecinilor persoane fizice și arendașilor ar putea fi sacționată cu amendă contravențională de la 50.000 lei la 100.000 de lei, au decis, luni, senatorii.

Vânzarea terenurilor agricole extravilane fără respectarea dreptului de preempțiune al coproprietarilor și vecinilor persoane fizice și arendașilor ar putea fi sacționată cu amendă contravențională de la 50.000 lei la 100.000 de lei, au decis, luni, senatorii.

Parlamentarii au adoptat, cu 93 de voturi „pentru”, 12 voturi „împotrivă” și nouă abțineri, proiectul de lege propus de Guvern privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice și de înființare a Autorității pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare.

Drept de preempțiune vor avea, de asemenea, persoanele fizice cu vârsta de până la 40 de ani care desfășoară activități agricole pe raza administrativ-teritorială a localității și statul, la preț și în condiții egale, în ordinea stabilită prin lege.

Încălcarea acestor prevederi va constitui contravenție și se va sancționa cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 de lei.

În proiect se mai arată că aceste prevederi se vor aplica persoanelor fizice, cetățeni români, respectiv cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European, precum și apatrizilor cu domiciliul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau ai statelor care sunt parte la ASEE.

Cetățeanul unui stat terț și apatridul cu domiciliul într-un stat terț pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în condițiile reglementate prin tratate internaționale, pe bază de reciprocitate, se mai stipulează în proiect.

Potrivit proiectului, verificarea îndeplinirii condițiilor de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan de către persoanele fizice menționate se va face de către Autoritatea pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Financiare.

Această autoritate, care se înființează prin proiectul adoptat de senatori, preia atribuțiile, personalul și patrimoniul Agenției Domeniilor Statului.

Autoritatea va asigura, printre altele, publicarea ofertelor de vânzare-cumpărare, va verifica exercitarea dreptului de preempțiune și îndeplinirea condițiilor legale de vânzare-cumpărare de către potențialul cumpărător și emite avizul necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare al terenurilor cu destinație agricolă de către persoanele fizice care fac subiectul legii.

Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, sesizată în fond cu acest proiect de act normativ, a propus plenului, în unanimitate, să adopte legea în forma propusă de Executiv.

La începutul ședinței de luni, senatorii au votat dezbaterea proiectului în procedură de urgență, după ce liderul senatorilor PDL, Cristian Rădulescu, a remarcat că acest proiect a ajuns să fie discutat deja „într-o procedură de extremă urgență” și că un vot în acest sens nu își are rostul.

„Azi a sosit legea la Senat, nici nu a apucat bine comisia de specialitate să fie sesizată de Biroul permanent că a și întocmit raportul”, a afirmat democrat-liberalul.

Senatul a adoptat acest proiect de lege în calitate de primă Cameră sesizată, acesta urmând să intre în dezbaterea Camerei Deputaților.

Inchide