Cîmpeanu: „332 de transferuri în clasa a IX-a au fost anulate în județul Suceava”

Cîmpeanu: „332 de transferuri în clasa a IX-a au fost anulate în județul Suceava”
Un număr de 332 de transferuri în clasa a IX-a, după repartizare, au fost anulate în județul Suceava, membrii comisiei de admitere a ISJ vor fi cercetați disciplinar și există suspiciuni de abuz în serviciu, fiind făcută sesizare penală, a declarat luni, pentru MEDIAFAX, ministrul Educației.

Controlul făcut în perioada 11-14 august la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Suceava, privind transferurile elevilor de clasa a IX-a după repartizarea computerizată a fost finalizat, stabilindu-se că din cele 386 de cereri aprobate, 332 trebuie anulate. În cazul acestor cereri, elevii care au cerut transferul aveau medii mai mici decât mediile ultimilor admiși la acele școli.

„Din documentele verificate, s-a constatat că, dintr-un total de 523 de cereri de transfer depuse, dintre care 7 în afara termenului stabilit, au fost aprobate 386 de cereri. Dintre cele 386 de cereri aprobate, pentru 332 de elevi transferul s-a realizat fără respectarea prevederilor legale prevăzute de Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat”, a spus ministrul Educației.

De asemenea, în alte 38 de cazuri, cererile de transfer au rămas valabile, întrucât în aceste cazuri a corespuns media de admitere, fiind peste mediile ultimilor admiși în acele școli. În celelalte cazuri s-a constatat că transferurile au fost aprobate respectând reglementările, fiind cazuri în care sunt frați gemeni sau elevi cu probleme medicale.

„Compararea notelor obținute de elevi la Evaluarea Națională cu ultima notă de admitere din liceele în care au fost transferați a relevat, în numeroase cazuri, diferențe cuprinse între 1 punct și 2,83 puncte. Doar pentru 54 de cereri au fost respectate prevederile legale: 38 îndeplinesc condiția cu privire la media de admitere, 12 sunt cazuri de frați gemeni sau tripleți, două sunt cereri de transfer la profil vocațional, iar alte două cereri aprobate au fost susținute cu documente care dovedesc afecțiuni medicale grave”, a precizat Cîmpeanu.

Echipa de control a mai constatat că, la nivelul ISJ Suceava, nu a fost elaborată o procedură proprie de aprobare a acestor cereri de transfer, criteriile suplimentare de departajare fiind cuprinse într-un proces-verbal din 27 mai 2015.

„Comisia Județeană de Admitere nu a putut prezenta motivații temeinice, susținute legal, în privința criteriilor proprii, pentru care nu a solicitat aprobarea Comisiei Naționale de Admitere. De asemenea, echipa de control a constatat că cererile aprobate nu sunt însoțite de documente care să justifice situațiile speciale invocate. Comisia Județeană de Admitere a fost condusă de doamna Cristina Teodorovici, inspector școlar general adjunct, și a fost constituită din 10 membri (șapte inspectori școlari din cadrul inspectoratului școlar, un cadru didactic și doi informaticieni)”, a precizat Ministerul Educației.

În urma propunerilor formulate de echipa de control, ministrul Educației a dispus anularea transferurilor aprobate cu încălcarea prevederilor legale.

Ministrul Educației a mai dispus cercetarea disciplinară a membrilor comisiei de admitere a ISJ Suceava, pentru încălcarea prevederilor legale privind transferul elevilor.

De asemenea, au fost sesizate organele de cercetare penală privind săvârșirea unei posibile infracțiuni de abuz în serviciu în legătură cu modalitatea de aprobare a transferurilor elevilor după repartizarea computerizată.

„Ministerul Educației șiu Cercetării Științifice este astfel consecvent în ceea ce privește descurajarea prin măsuri ferme a oricăror tendințe de încălcare a reglementărilor legale”, a precizat Sorin Cîmpeanu.

Controlul la Inspectoratul Școlar Județean Suceava a vizat verificarea soluțiilor în cazul situațiilor speciale apărute după repartizarea computerizată. Metodologia stabilește că „situații speciale” sunt acele cazuri medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaților gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greșită în baza de date computerizată a opțiunilor exprimate de elevi.

Ministrul Educației a mai spus că luni au fost inspectorii din Corpul de control în județele Brăila, Bihor și Prahova, iar marți vor merge în județul Neamț. Raportul final va fi transmis joi de Corpul de control.

Săptămâna trecută, ministrul Educației, Mihai Cîmpeanu, a cerut Corpului de control al MECS să verifice legalitatea unor transferuri la clasa a IX-a, după repartizarea computerizată, din județele Suceava, Bihor, Prahova și Brăila, unde au fost peste 800 de astfel de solicitări aprobate.

Astfel, în județul Suceava au fost 523 de cereri de transfer, din care au fost aprobate 386, în Bihor s-au înregistrat 236 de cereri, din care 191 aprobate, în Prahova – 264 de cereri, 252 aprobate, iar în Brăila au fost 70 de solicitări aprobate.

Sorin Cîmpeanu a subliniat că, în cazul în care se va dovedi că au fost nereguli în aceste cazuri, persoanele responsabile vor fi sancționate drastic, mergând până la desfacerea contractului de muncă, așa cum s-a întâmplat și în cazul profesorilor implicați în fraudele de la bacaluareat.

În prima etapă de admitere în unitățile de învățământ liceal a absolvenților de clasa a VIII-a, dintre cei 128.685 de elevi care au completat fișele de înscriere au fost repartizați computerizat 124.805 (98,5%).

Media de admitere a elevilor se calculează ca medie ponderată între media de la Evaluarea Națională, care are pondere de 75% și media celor patru ani de gimnaziu, cu pondere de 25%. Elevii care au avut medii de admitere sub 5 au participat și ei la repartizarea computerizată.

Inchide