CSAT, despre protocoalele SRI: Consiliul nu e abilitat să dispună altor autorități modalități concrete de colaborare

CSAT, despre protocoalele SRI: Consiliul nu e abilitat să dispună altor autorități modalități concrete de colaborare
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) susține, într-un răspuns la o solicitare a MEDIAFAX referitoare la existența unui protocol ANAF-SRI, că instituția nu inițiază sau dispune altor autorități publice din domeniul apărării țării și securității naționale modalități concrete de colaborare.

„Regula generală a conduitei instituționale – imprimată constant de către CSAT în realizarea prerogativelor sale constituționale, respectiv de organizare și coordonare a activităților care privesc apărarea țării și securitatea națională – este de a stabili, în responsabilitatea instituțiilor din acest domeniu, direcții de acțiune și măsuri generale destinate prevenirii sau înlăturării riscurilor și amenințărilor la adresa securității țării, și numai în limita competențelor legale ce revin fiecărei instituții publice din această sferă de activitate. Din această perspectivă și în respectarea principiului constituțional al legalității, CSAT nu este abilitat să inițieze sau să dispună altor autorități publice din domeniul apărării țării și securității naționale modalități concrete de colaborare, inclusiv sub forma protocoalelor de colaborare sau altor forme detaliate de coordonare interinstituțională, precum cele la care faceți referire, în realizarea acțiunilor din responsabilitatea acestora”, precizează CSAT.

Precizarea Consiliului Superior de Apărare a Țării este răspunsul unei solicitări înaintate de MEDIAFAX Consiliului, SRI, Ministerul de Finanțe și ANAF, cerere referitoare la rolul ofițerilor SRI care activau în cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală și la decizia care a stat la baza detașării acestora.

O altă instituție care a răspuns solicitării MEDIAFAX este SRI, precizând pe 8 martie că a fost a demarată procedura de retragere a celor a celor 23 de ofițeri SRI care activau în cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, din ANAF, din anul 2013.

Redăm răspunsul integral al SRI:

MEDIAFAX: Există o decizie CSAT care prevede o colaborare între SRI și ANAF?

SRI: Colaborarea SRI cu celelalte instituții și autorități publice, inclusiv cu Ministerul Finanțelor Publice se realizează în baza art.14 din Legea nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea SRI, cu modificările și completările ulterioare. Decizia în acest caz a aparținut tuturor decizionalilor din instituțiile statului român, reprezentate în CSAT, inclusiv președintele și premierul României, Serviciul Român de Informații punând în aplicare, ulterior, hotărârea CSAT.

MEDIAFAX: Pe baza cărei legi sau decizii a CSAT, ofițerii SRI au fost încadrați/detașați în cadrul ANAF?

SRI: Specialiști militari din cadrul Serviciului Român de Informații au fost detașați la ANAF, la solicitarea acestei instituții, în conformitate cu prevederile Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în baza unei hotărâri CSAT clasificate. Specialiștii detasați au contribuit la creșterea gradului de expertiză analitică, la consolidarea unor mecanisme și proceduri de lucru unitare și, de asemenea, la asigurarea unor standarde superioare de integritate.

MEDIAFAX: În cazul controalelor, exista și un ofițer SRI care participa? Care este necesitatea?

SRI: Atribuțiile ofițerilor detașați au fost exclusiv cele aferente fișelor de post ale funcțiilor ocupate în cadrul ANAF. Pe perioada detașării, ofițerii SRI au răspuns exclusiv obligațiilor de serviciu atribuite de șefii ierarhici din cadrul ANAF.

MEDIAFAX: Câți angajați SRI sunt în cadrul ANAF?

SRI: Numărul ofițerilor SRI detașați la ANAF nu a fost niciodată de ordinul sutelor și a fost tot timpul mai mic decât cel aprobat prin hotărârea CSAT. Inițial, au fost detașate 28 de cadre, în prezent, aflându-se în derulare procesul de retragere etapizată a acestora.

MEDIAFAX: Ce reglementează, exact, protocolul de colaborare?

SRI: Nu există un protocol de colaborare încheiat de SRI cu ANAF în problematica detașării unor specialiști la această instituție.

MEDIAFAX: SRI a solicitat retragerea acestora până în prezent?

SRI: Directorul SRI, dl. Eduard Hellvig, în baza unei analize, a inițiat demersurile legale pentru încetarea detașării ofițerilor în cadrul ANAF. Instituția noastră apreciază evoluțiile pozitive înregistrate de ANAF si susține necesitatea continuării eforturilor pentru consolidarea capacitații administrative, inclusiv prin asigurarea unui nivel ridicat de integritate.

Potrivit unor surse din sistem, tot în cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală funcționează, pe baza aceleiași decizii CSAT și ofițeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care participă activ, la fel ca și cei din SRI, la controalele echipelor DGAF. Nici Ministerul Afacerilor Interne nu a răspuns solicitării MEDIAFAX în legătură cu activitatea angajaților MAI în ANAF.

Întrebat dacă se va lua în discuție un posibil protocol dintre ANAF și SRI, Adrian Țuțuianu, șeful comisiei SRI, a declarat pentru MEDIAFAX că va fi discutată problema protocoalelor în perioada următoare în cadrul ședințelor comisiei.

Tags:
Inchide