• Publicat:
  • Actualizat:
Știri

ELEVII bucureșteni ar putea circula GRATUIT cu mijloacele de transport în comun ale STB

ELEVII bucureșteni ar putea circula GRATUIT cu mijloacele de transport în comun ale STB
Consiliului General al Municipiului București va discuta miercuri despre acordarea gratuității la mijloacele de transport în comun ale STB, pentru elevii bucureșteni. Vezi când ar putea intra legea în vigoare.

„Se acordă gratuitate la transportul public local de călători pentru toți elevii din învățămîntul preuniversitar obligatoriu acreditat/autorizat care frecventează cursurile unei instituții de învățământ din municipiul București, pe mijloacele de transport public de călători ale operatorilor de transport ce prestează servicii de transport pe raza teritorială a Municipiului București”, se arată în proiectul care va fi discutat miercuri, la ședința Consiliului General al Municipiului București.

Primăria Municipiului București desfășoară o activitate susținută pentru a sprijini prin toate formele legale îmbunătățirea condițiilor în care are loc activitatea de învățământ în Municipiului București, inclusiv atragerea călătorilor tineri către transportul de suprafață și încurajarea utilizării transportului în comun în detrimentul vehiculului personal, se arată în proiect. 

„Elevii din învățământul preuniversitar obligatoriu trebuie să beneficieze de accesul liber la unitățile școlare în care activează. Primăria Municipiului București și operatorul propriu de transport au înregistrat de-a lungul anilor solicitări din partea cetățenilor bucureșteni, cu privire la acordarea transportului gratuit pentru elevii cu vârsta de până la 18 ani. (…) Totuși, un beneficiu acordat prin reglementări legale, mai ales în condițiile în care vorbim de o categorie ce nu are venituri proprii și anume elevii, trebuie promovat și facilitat”, este menționat în document.

Cheltuiala ar intra la calculul compensației acordate de Primăria București, aferentă serviciului public de transport, conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea București-Ilfov, încheiat de Asociația de Dezvoltare intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov cu Societatea de Transport București STB SA.

Hotărârea ar urma să intre în vigoare în termen de 60 de zile de la aprobare. 

 

De asemnea, Primăria Capitalei vrea să acorde gratuitate la transportul public și pentru un însoțitor al fiecărui pensionar din București, care să-l ajute la deplasare.

„Se acordă gratuitate la transportul public local de călători pentru un însoțitor/călătorie pentru fiecare pensionar cu domiciliul stabil în Municipiul București pe miijloacele de transport public de călători ale operatorilor de transport ce prestează servicii de transport pe raza teritorială a Municipiului București. Însoțitorul beneficiază de transport gratuit doar dacă pensionarul pe care îl însoțește are vârsta minim de 63 de ani în cazul femeilor și 65 de ani în cazul bărbaților și deține un card de transport destinat călătoriilor cu însoțitor”, se arată în proiectul care va fi discutat la ședința de miercuri a Consiliului General al Municipiului București (CGMB).

Potrivit expunerii de motive, proiectul este inițiat deoarece pensionarii reprezintă o categorie vulnerabilă nu doar din punctul de vedere al stării de sănătate, ci și al incluziunii sociale, iar „în cadrul măsurilor de protecție și asistență socială se impune implementarea unui proiect de asigurare a condițiilor unui trai decent pentru pensionarii la limita de vârstă”.

„Ținând cont de necesitățile de deplasare a persoanelor vârstnice pentru aprovizionarea cu alimente și bunuri de consum generale, procurarea de medicamente, efectuarea de vizite medicale pentru consultații pentru acordarea de rețete compensate și obținerea de trimiteri la laboratoarele de analize (…) este necesar ca aceste persoane vulnerabile care au o mobilitate redusă datorită vârstei și a diferitelor afecțiuni medicale este necesar ca aceste persoane să efectueaza aceste deplasări cu un însoțitor”, mai prevede proiectul.

Datele prezentate de Institutul Național de Statistică arată că în Municipiului București numărul mediu al pensionarilor era, în 2017, 484.450 pensionari, din care un număr de 58.802 pensionari sunt beneficiari ai pensiilor de invaliditate și dețin conform legii carduri și facilități de transport.

 

Inchide