INEDIT. Curtea de Apel București a obligat FISCUL să reia soluționarea contestației fiscale după ce a constatat că urmărirea penală durează prea mult /Av. dr. Cosmin Vasile, Managing Partner ZRVP: Soluția e importantă pentru noi și client, dar are și semnificație simbolică

Redactor:
Gandul
INEDIT. Curtea de Apel București a obligat FISCUL să reia soluționarea contestației fiscale după ce a constatat că urmărirea penală durează prea mult /Av. dr. Cosmin Vasile, Managing Partner ZRVP: Soluția e importantă pentru noi și client, dar are și semnificație simbolică
Foto: Pixabay.com

Prin acțiunea ce a format obiectul dosarului nr. 3197/2/2018, reclamanta a solicitat instanței să constate refuzul nejustificat al ANAF de reluare a procedurii de soluționare a contestației fiscale și, respectiv, să dispună obligarea pârâtei la reluarea procedurii de soluționare a contestației, în vederea pronunțării unei decizii pe fondul contestației.

Prin sentința civilă nr. 2370/08.10.2019, Curtea de Apel București a respins excepția autorității de lucru judecat invocată de Fisc, a admis în parte acțiunea formulată de reclamantă şi, în consecință, în temeiul art. 214 alin. 3 Cod procedură fiscală coroborat cu art. 413 alin. 3 Cod procedură civilă, a obligat Fiscul să reia procedura de soluționare a contestației prealabile!

Av. dr. Cosmin Vasile, Managing Partner ZRVP: Soluția este inedită și încărcată de simbolistică

Decizia este inedită prin particularitatea sa față de soluțiile de obligare a autorității fiscale să soluționeze contestația fiscală. Astfel, soluția a fost obținută după ce, în prealabil, acțiunea prin care se contestase suspendarea fusese respinsă de instanțe în mod definitiv. Noua dispută administrativ-fiscală nu a mai privit deci soluția de suspendare din anul 2014 (în privința căreia exista autoritate de lucru judecat). În cadrul acesteia s-a analizat un element diferit față de legalitatea suspendării, și anume (ne)legalitatea menținerii acestei măsuri întrucât trecuse mai mult de un an de zile de la ultimul act de procedură întocmit în dosarul penal, din perspectiva art. 413 alin. 3 C.proc.civ., care permite revenirea asupra măsurii suspendării soluționării contestației fiscale.

„Soluția este extrem de importantă și cu impact practic având în vedere numărul mare al contestațiilor fiscale suspendate până la soluționarea dosarelor penale formate ca urmare a sesizării inspectorilor fiscali. Chiar dacă în ultima perioadă instanțele au început să cenzureze această abordare, în continuare există numeroase astfel de cauze blocate de ani de zile în procedura administrativă, ce nu pot fi deferite controlului de legalitate al instanțelor judecătorești” a declarat av. Ovidiu Șerban, Managing Associate al casei de avocatură Zamfirescu Racoți Vasile & Partners (ZRVP) care a reprezentat reclamanta în cadrul acestui proces.

„Blocarea accesului la instanța de contencios prin simpla existență a unui dosar penal aflat în faza de urmărire penală, care nu avansează, este una dintre cele mai mari probleme în materie fiscală. Soluția este importantă pentru noi și clientul nostru, dar la fel de notabilă este semnificația ei simbolică: suspendarea contestației fiscale până la soluționarea unui dosar penal care nu progresează nu este o fatalitate; iată că dreptul pozitiv, interpretat și aplicat rațional, oferă remedii și ieșirea dintr-un blocaj inacceptabil” a adăugat av. dr. Cosmin Vasile, Managing Partner ZRVP.

Echipa de avocați a Zamfirescu Racoți Vasile & Partners a fost formată din Cosmin Vasile, managing partner, și Ovidiu Șerban, managing associate.

Inchide