Inspecția Judiciară, după discuțiile din Adunarea Generală: Inspectorii își exprimă dezacordul cu privire la eliminarea pensiilor

Inspecția Judiciară, după discuțiile din Adunarea Generală: Inspectorii își exprimă dezacordul cu privire la eliminarea pensiilor
Publicat: 21/01/2020, 14:59

„Inspectorii judiciari, judecători și procurori, luând în dezbatere proiectul de lege privind eliminarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor și procurorilor (…) își exprimă îngrijorarea și dezacordul cu privire la intenția puterilor executivă și legislativă de a elimina pensiile de serviciu, prevăzute de lege pentru judecători și procurori. Prezentul punct de vedere va fi transmis Guvernului României, Senatului și Camerei Deputaților, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție și Uniunii Naționale a Barourilor din România”, se arată într-un comunicat transmis de Inspecția Judiciară.

Totodată, inspectorii judiciari au costatat, după analizarea proiectului privind reglementarea pensiilor de serviciu pentru magistrați, că prevederile „încalcă brutal principiile independenței și inamovibilității judecătorilor”, nesocoteștre deciziile CCR (2/2000, 57/2000, 120/2007, 85/2009, 375/2000 și 873/2010), disimulează realizarea unei exproprieri simulate, contrară principiului constituțional.

Proiectul nici nu are o justificare obiectivă și rezonabilă pentru asemenea limitare și, spun inspectorii, încalcă principiul predictibilității normative în privința „pachetului” de prevederi legale avut în vedere la intrarea în profesie – prevederi printre care se numără și cele privind pensionarea.

„Reglementarea în vigoare a pensiei de serviciu pentru judecători și procurori este justificată prin specificuliactivității pe care o desfășoară, care impune obligații și interdicții severe, precum și riscuri sporite; pensia de serviciu a fost instituită pentru a încuraja stabilitatea în serviciu și formarea unei cariere în magistratură, caracterul stimulator al acesteia constând în modul de determinare a cuantumului în raport cu indemnizația avută la data ieșirii la pensie; interdicțiile impuse judecătorilor și procurorilor vizează activități care le-ar putea aduce venituri suplimentare și să le asigure posibilitatea efectivă de ași crea o situație materială de natură să le mențină și după pensionare un nivel de viață apropiat de cel avut în timpul activității”, mai punctează inspectorii în comunicatul menționat.

În Adunarea Generală a mai fost punctat că pensia de serviciu nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv.

Mai mult, inspectorii subliniază că pensia reprezintă o „compensație parțială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutului special căruia trebuie să i se supună judecătorii și procurorii și care impune obligații și interdicții pe care celelalte categorii de asigurați nu le au, fiindu-le interzise activități ce le-ar putea aduce venituri suplimentare, care să le asigure posibilitatea efectivă de a-și crea o situație materială de natură să le ofere după pensionare menținerea unui nivel de viață cât mai apropiat de cel avut în timpul activității”.

Sursă FOTO: Shutterstock