Județul din România unde s-au dat toate amenzile pentru petrecerile de 1 mai

Redactor:
Laura Mitran
Județul din România unde s-au dat toate amenzile pentru petrecerile de 1 mai
Cu ocazia acestor acțiuni, echipele de control au aplicat 31 de sancțiuni, dintre care șase amenzi contravenționale în valoare totală de 9.000 de lei și 25 de avertismente.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu (GNM) au precizat, la solicitarea MEDIAFAX, că în perioada 1 – 4 mai, comisarii instituției, împreună cu reprezentanți ai Poliției Locale, Poliției Române și Jandarmeriei Române, au efectuat, în fiecare județ, acțiuni de patrulare în zonele special amenajate pentru activități de picnic, respectiv în zonele neamenajate, cunoscute ca zone de picnic, în zonele turistice și în zonele de afluență publică consacrate, în vederea verificării modului de aplicare a Legii 54/2012 – Legea picnicului.

Cu ocazia acestor acțiuni, echipele de control au aplicat 31 de sancțiuni, dintre care șase amenzi contravenționale în valoare totală de 9.000 de lei și 25 de avertismente.

Toate cele șase amenzi, de câte 1.000 și respectiv 2.000 de lei, au fost date în județul Neamț, unor cetățeni care desfășurau activități de picnic în zone neamenajate, în special în zona mănăstirilor Secu și Sihăstria.

Principalele abateri săvârșite de cetățeni constatate în timpul controalelor au fost: aprinderea focului în zone neamenajate (grătare improvizate), depozitarea deșeurilor în locuri neautorizate, parcarea autovehiculelor pe spațiile verzi. Cele mai mari amenzi au fost aplicate pentru aprinderea grătarelor improvizate în locuri neamenajate.

Acțiunile de control au vizat și verificarea modului de conformare a autorităților publice locale la prevederiile Legii 54/2012, respectiv amenajarea zonelor pentru agrement (amplasarea de containere pentru colectarea separată a deșeurilor, toalete ecologice, grătare pentru foc, indicatoare de avertizare privind modul de comportare în aceste zone). Nu au fost constatate neconformități în timpul verificărilor, astfel că nu au fost aplicate sancțiuni primăriilor.

„Față de aceeași perioadă a anului trecut, în care GNM a efectuat controale, s-a constatat că administrațiile locale au fost mai receptive în ceea ce privește conformarea față de Legea picnicului prin amenajarea mai multor spații de colectare a deșeurilor menajere și de amplasare a grătarelor pentru picnic. Totodată, față de perioadele anterioare, s-a constatat că un număr din ce în ce mai mare de cetățeni cunosc prevederile Legii picnicului, au luat la cunoștință obligațiile care le revin, potrivit acestei legi, și au avut o conduită corespunzătoare”, se mai arată în răspunsul instituției.

Legea nr. 54/2012 definește picnicul ca fiind „orice activitate de recreere desfășurată în zone de afluență publică consacrate pe domeniul public sau privat al statului și/sau al unităților administrativ- teritoriale de una sau mai multe persoane și care presupune consumul de băuturi și/sau alimente precum și după caz aprinderea sau nu a focului”.

Potrivit legii activitățile de picnic sunt permise doar în zone special amenajate și în zone indicate, cu condiția ca cetățenii să respecte un set de reguli, de la strângerea gunoiului, până la păstrarea liniștii, încălcarea prevederilor legale putând fi sancționată cu amenzi cuprinse între 100 și 5.000 de lei.

În zonele special amenajate, aparținând domeniului public ori privat al statului și/sau al unităților administrativ-teritoriale, există utilități și facilități pentru desfășurarea activităților de picnic și aprinderea focului este permisă.

Activități de picnic, cu excepția aprinderii focului, sunt permise și în zonele indicate în planurile de zonificare ale parcurilor aflate în intravilanul localităților, precum și în zonele limitrofe pădurilor situate în intravilanul localităților, în care sunt permise prin excepție, desfășurarea activităților de picnic este permisă și în alte zone decât cele menționate doar în condițiile organizării de evenimente ocazionale, autorizate potrivit legii.

Autoritatea publică locală sau centrală care administrează zone de afluență publică consacrate are obligația de a prevedea în bugetul propriu sumele necesare asigurării condițiilor de funcționare a acestora și de a include clauze aferente salubrizării zonelor în care se desfășoară activitățile de picnic în contractul cu operatorul local.

Potrivit legii, dacă administratorul zonei de picnic nu asigură condițiile necesare pentru desfășurarea acestei activități, poate fi sancționat cu amendă de la 10.000 la 50.000 de lei

Cei care desfășoară activități de picnic în afara zonelor special amenajate și/sau a zonelor indicate pentru activitățile de picnic riscă o amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei. Totodată, pentru distrugerea, modificarea ori degradarea panourilor informative, marcajelor, indicatoarelor, construcțiilor, împrejmuirilor sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonelor se dă amendă de la 100 la 500 de lei.

Amenzi între 2.000 și 5.000 de lei sunt prevăzute pentru cei care aprind focul în locurile amenajate și nu îl supraveghează în permanență.

Aruncarea deșeurilor în altă parte decât în locurile special amenajate se sancționează cu amendă între 200 și 2.000 de lei, iar pentru nedepunerea selectivă a deșeurilor de ambalaje în containerele inscripționate corespunzător categoriei de deșeuri, amenzile sunt între 100 și 500 de lei.

Amenzi între 300 și 3.000 de lei pot fi aplicate celor care nu lasă curat și nealterat locul în care au desfășurat activitatea de picnic, celor care aruncă țigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate și celor care nu respectă ordinea publică și bunele moravuri, conform prevederilor legislației în vigoare.

Și cei care spală obiectele care au deservit activității de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate sau care împrăștie pe sol apa uzată rezultată în urma activității de picnic sau o varsă în apele din vecinătate pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 100 și 200 de lei.

Aceleași amenzi sunt prevăzute și pentru persoanele care nu respectă orarul de desfășurare a activității de picnic corespunzător zonei respective sau nu parchează autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop.

Amenzi cuprinse între 200 și 400 de lei pot primi persoanele care hrănesc animalele sălbatice, care îndepărtează, rănesc ori distrug plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural și/sau construit, care postează semne sau mesaje sau care nu păstrează liniștea și deranjează comunitățile locale, viața sălbatică sau alți vizitatori.

Potrivit legii, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor menționate se fac de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu, autoritățile administrației publice locale și personalul împuternicit al acestora, de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum și de către agenții Poliției locale, conform competențelor stabilite prin lege.

Inchide