EXCLUSIV | ONAC confirmă dezvăluirea Gândul: La ultima licitație pentru teste de salivă destinate școlilor au participat și firme care anterior nu au livrat produsele

EXCLUSIV | ONAC confirmă dezvăluirea Gândul: La ultima licitație pentru teste de salivă destinate școlilor au participat și firme care anterior nu au livrat produsele
Publicat: 29/12/2021, 17:14
Actualizat: 29/12/2021, 17:42

Chiar în Ajunul Crăciunului, Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) a demarat procedura de achiziție a trei noi loturi de teste de salivă destinate școlilor, respectiv ”Teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din probă de salivă”, valoarea estimată a achiziției fiind de 550 milioane de lei, aproximativ 110 milioane de euro.

Gândul a dezvăluit, la trei zile după ce ONAC a deschis plicurile cu ofertele participanților la licitații, că unii dintre ofertanți nu au respectat ”regulile jocului”. Printre firmele care au decis să participe la licitație se află și companii care, anterior, nu au livrat cantitatea integrală de teste sau nu au semnat contractele subsecvente, deși încheiaseră acordul cadru. În astfel de condiții, firmele respective s-au făcut vinovate, în parte, de criza testelor de salivă pentru elevi.

ONAC: ”Certificatele constatatoare emise de către ISU se află în perioada de contestare”

Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate a confirmat, într-un răspuns la soliciarea GÂNDUL, că printre operatorii economici care au depus oferte în cadrul procedurii privind achiziția de “ Teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din probă de salivă” se numără și ofertanți semnatari ai acordurilor cadru, respectiv contractelor subsecvente din procedura anterioară, dar care nu și-au onorat obligațiile contractuale.

În cazul acestor firme, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis certificate constatatoare negative, care acum sunt în ”perioada de contestare”.

”Față de acest aspect, Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență a emis certificate constatatoare negative pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale. Potrivit art. 166 alin. (8) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, atunci când ia decizia de respingere a unui candidat/ofertant pe baza unui document constatator negativ, autoritatea contractantă, prin comisia de evaluare, are obligația de a analiza dacă acesta reflectă îndeplinirea condițiilor cumulative prevăzute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr.98/2016, având în vedere totodată și prevederile art. 171 din Lege. Totodată, la momentul prezentei adrese, certificatele constatatoare emise de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență se află în perioada de contestare în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ”, a transmis ONAC.

Care este procedura în cadrul ședinței de deschidere a ofertelor

În cadrul ședinței de deschidere a ofertelor, comisia de evaluare verifică modul de respectare a regulilor de depunere și prezentare a ofertelor și a documentelor care le însoțesc.

Plicurile sunt deschise de președintele comisiei de evaluare, acesta având obligația de a anunța:

  1. denumirea ofertanților;
  2. modificările și retragerile de oferte;
  3. existența garanțiilor de participare (dacă au fost solicitate în documentația de atribuire);
  4. elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv tariful;
  5. orice alte detalii și precizări pe care comisia de evaluare le consideră necesare;
  6. toate documentele/formularele depuse în cadrul ofertei pentru achiziția de servicii solicitate de autoritatea contractantă.

La ședința de deschidere a ofertelor, Comisia de evaluare întocmește Procesul-Verbal de deschidere, care trebuie să includă informațiile prevăzute anterior și pe care îl transmite tuturor ofertanților.

Evaluarea ofertelor tehnice și a celor financiare se realizează în ședințele ulterioare organizate de către Comisia de evaluare, mai precizează ONAC.

ONAC: ”Comisia va analiza prin toate mijloacele legale eligibilitatea fiecărei societăți ofertante”

Printre operatorii economici care au depus oferte în cadrul acestei noi proceduri de achiziție a testelor de salivă destinate școlilor se află mai mulți operatori care figurează deja cu certificate constatatoare negative.

Acestea au fost primite tocmai ca urmare a nerespectării angajamentelor asumate prin semnarea contractelor cu diverse entități publice.

În astfel de condiții, apariția lor pe ”lista” candidaților a ridicat semne de întrebare firești.

”Față de această situație, facem mențiunea că noua procedură de achiziție având ca obiect «Teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din probă de salivă» se află în etapa de evaluare, iar comisia va analiza prin toate mijloacele legale eligibilitatea fiecărei societăți ofertante participante la procedură”, precizează ONAC, în exclusivitate pentru GÂNDUL.

Semne de întrebare referitoare la eventuale practici anticoncurențiale

Printre participanții care au depus oferte la această procedură se regăsesc unii operatori economici care pot fi suspectați de un comportament care determină practici anticoncurențiale.

Referitor la această problemă, ONAC precizează că toate aspectele semnalate vor fi analizate de autoritatea contractantă, iar dacă acestea vor fi confirmate, vor fi luate măsuri și, mai mult, va fi sesizat Consiliul Concurenței.

”Procedura se află în etapa de evaluare (…) Autoritatea contractantă prin comisia de evaluare va analiza inclusiv aspectele semnalate, iar dacă acestea sunt confirmate prin documente rezultate în urma verificărilor efectuate prin interogarea bazelor de date ale instituțiilor abilitate în domeniu și vor evidenția aspecte de ordin anticoncurențial, comisia va proceda în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 precum și la sesizarea Consiliului Concurenței”, se menționează în răspunsul ONAC.

Calitatea produselor licitate și ”specificații diferite” ale aceluiași test

La o simplă căutare pe site-urile firmelor participante, GÂNDUL a descoperit, spre exemplu, că produsul “Joysbio SARS COV 2 Antigen Rapid test” – având codul G10314 – are specificații diferite. La un operator are sensibilitate 97,1% și specificitate 99,8%, iar la un alt operator  are sensibilitate 98,13% și specificitate 99,22%.

”(n.red. – În ceea ce privește) aspectele privind încadrarea produselor ofertate de operatorii economici participanți la procedură în specificațiile tehnice cuprinse în documentația de atribuire, acestea vor fi analizate de către experții tehnici cooptați în cadrul comisiei de evaluare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), menționează ONAC în răspunsul pentru GÂNDUL.

Cristian Lisandru
S-a născut în București, pe data de 18 iulie 1968, și este absolvent al Facultăţii de Jurnalism, specializarea Comunicare. Activitatea jurnalistică – editorialist GÂNDUL.RO, scriind articole de investigație, politică internă, politică citeste mai mult