ORDONANȚA MILITARĂ nr.3. | VEZI DOCUMENTUL OFICIAL. Marcel Vela, Bogdan Despescu și Raed Arafat, declarații la MAI: „Sunt încă mulți români care nu înțeleg pericolul la care se expun” (VIDEO)

Redactor:
Gandul
ORDONANȚA MILITARĂ nr.3. | VEZI DOCUMENTUL OFICIAL. Marcel Vela, Bogdan Despescu și Raed Arafat, declarații la MAI: „Sunt încă mulți români care nu înțeleg pericolul la care se expun” (VIDEO)
Marcel Vela, declarații de la sediul MAI

Marți, 24 martie, începând cu ora 22:00 a avut loc o declarație de presă la sediul MAI. Declarația a fost susținută de ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela și de secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat.

Oficialii MAI au prezentat o nouă Ordonanță Militară. TEXTUL INTEGRAL AL ORDONANȚEI MILITARE nr.3 poate fi citit mai jos. Președintele Klaus Iohannis a anunțat, după întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Ludovic Orban și cu mai mulți miniștri din cabinet, că vor fi introduse noi restricții pentru cetățeni.

ORDONANȚA MILITARĂ nr.3. | Marcel Vela, Bogdan Despescu și Raed Arafat, declarații la MAI – – https://www.gandul.ro/19409487

Publicată de Gandul pe Marţi, 24 martie 2020

ORDONANȚA MILITARĂ NR.3

Art. 1. – Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

 1. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 2. b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 3. c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 4. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 5. e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 6. f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 7. g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 8. h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 9. i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Art. 2. – Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive:

 1. a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;
 2. b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 3. c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
 4. d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 3. – Circulația persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinței/ gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole.

Art. 4. – (1) Pentru verificarea motivului deplasării:

 1. a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;
 2. b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin.(1), se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

(5) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Art. 5. – (1) Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Art. 6. – (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora.

(2) Evidența persoanelor fără adăpost se actualizează și se raportează săptămânal la Centrul județean/al Municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 7. – (1) Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri.

(2) Administratorii piețelor agroalimentare au obligația de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, comercianți și cumpărători. Comercianții și producătorii agricoli aflați în piețele agroalimentare sunt obligați să adopte măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte mănuși și măști.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 8. – Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franța și Germania și din Franța și Germania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.

(2) Măsura nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și autorizărilor tehnice necomerciale.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 23.00, ora României.

Art. 9. – (1) Se interzice accesul piloților la bordul navelor, sosite din zonele de risc roșii/galbene în porturile maritime române, dacă nu dispun de echipament de protecție stabilit de Direcția de sănătate publică Constanța sau dacă navele nu au efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă de risc roșie/galbenă.

(2) Se interzice accesul navelor maritime și fluvio-maritime în porturile situate pe Dunărea maritimă, până la efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă roșie/galbenă, în următoarele două zone de staționare în ancoră:

 1. a) rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagră;
 2. b) Dunărea, mila marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bâstroe.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 10. – Ministerul Apărării Naționale asigură, la solicitarea ministrului afacerilor interne:

 1. a) preluarea în pază a unor obiective a căror protecție este asigurată în prezent de către Jandarmeria Română;
 2. b) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților de ordine publică;
 3. c) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților Poliției de Frontieră Române, în punctele de trecere a frontierei de stat.

Art. 11. – Pentru verificarea respectării condițiilor de carantinare sau izolare la domiciliu, instituțiile de securitate națională vor proiecta sisteme de comunicații și aplicații informatice, necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și autorităților locale, pentru a comunica în timp real și permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu.

Art. 12. – (1) Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

Art. 13. – (1) După alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanța militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(21), cu referire la activități permise în centrele comerciale, cu următorul cuprins: 

„(21) Suspendarea temporară a activității comerciale potrivit alin.(1) nu se aplică:

 1. a) vânzării produselor electronice și electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;
 2. b) vânzării produselor și serviciilor de optică medicală.”

(2) Măsurile prevăzute la alin.(1) se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art.14. – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

 1. a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală pentru măsurile prevăzute la art.1 – 4;
 2. b) Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsura prevăzută la art.5;
 3. c) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsura prevăzută la art.7;
 4. d) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura prevăzută la art.8;
 5. e) Autoritatea Navală Română și direcțiile de sănătate publică, pentru măsura prevăzută la art.9.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1 – 5, art. 7 – 9 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art.4 și 5 din Ordonanța militară nr.2/2020 își încetează aplicabilitatea.

(3) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

Ministrul Afacerilor Interne

Ion Marcel Vela

Armata va susține acțiunile Poliției

De miercuri, românii nu mai au voie să iasă din casă decât pentru urgențe, aprovizionare curentă, sau pentru a merge la serviciu. Premierul Ludovic Orban a precizat că persoanele peste 65 de ani pot să iasă din casă doar în anumite intervale orare, în care magazinele îi vor servi probabil exclusiv.

Armata va sprijini poliția și jandarmeria pentru a asigura respectarea măsurilor, iar în cazul persoanelor aflate în carantină sau izolare vor fi folosite dispozitive electronice, astfel încât să poată fi monitorizate.

DECLARAȚII MARCEL VELA:

Vreau să vă asigur pe cei care sunteți în carantină sau in izolare că de aici de la pupitru vă vorbim și în calitate de bunici, părinți sau fii. Am ales să fim la datorie, cu toate că nu ne-am văzut cele mai dragi ființe de multe zile. Comportamentul nostru va face diferența în zilele ce vor urma.

Vă asigur că ieșirea cu bine din această situație depinde de noi toți. Vă mulțumesc tututor celor care ați ales să respectați regulile și îi îndemn pe cei care nu respectă regulile să se trezească. 27.000 de angajați ai MAI au format dispozitive pentru verificarea respectării restricțiilor de mișcare.

Sunt încă foarte mulți români care nu conștientizează pericolul la care se expun.

În această seară, MAI a emis Ordonanța millitara nr 3 din 24 martie 2020, privind măsuri de prevenire a răspîndirii COVID-19, cu urmatoarele prevederi:

1- Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuințelor, cu anumite excepții:

a) deplasarea în interes profesional si inapoi

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă cele necesare pentru traiul zilnic

Este permisă deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată. Mai sunt exceptate deplasarile din motive precum: ingrijirea copilului, a bolnavilor sau a persoanelor cu dizabitități. Sunt excluse toate activitățile de echipă, cum ar fi meciurile de fotbal, ori alte sporturi.

Este permisă deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sau cea în scop umanitar sau de voluntariat, deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse, sunt acceptate.

Circulația persoanleor cu vârsta de 65 de ani în afara locuinței este permisă între ora 11-13 pentru cumpărături care acoperă necesitatea de bunuri, asistență medicala care nu poate fi amânată, deplasarea din motive justifiacate pentru îngrijirea unui minor, ori deplasări scurte pentru activitatea fizică individuală a persoanelor.

Art. 3: persoanelor de peste 65 de ani le este permisă deplasarea și în afara intervalului orar 11-13, dacă acest lucru se face în interes profesional ori pentru realizare de activități agricole: medicii, omenii de afaceri, profesorii, agricultorii care sunt implicați în activități didactice si profesionale au voie să plece și în afara acestui interval.

Angajații trebuie să prezinte legitimtiația sau adeverința eliberată de angajator.

Persoanele fizice autorizate, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe proprie răspundere. Declarațiile trebuie să cuprindă: numele, prenumele, data, semnătura, motivul, etc…

Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe proprie răspundere pot fi prezentate prin intermediul telefonului și tabletei.

Se aplică de mâine 25 martie începand cu ora 12.00:

ART. 5. Măsura carantinării sau a izolării la domiciliu pentru toate persoanele care intră în România.

ART 6. Autoritățile au obligația să identifice persoanele fără adăpost și să asigure adăpostirea acestora.

ART. 7. Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a delimita zona accesibiliă cetățenilor și clienților, cu semne vizibile care sa orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de minim 5 metri.

ART. 8. Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre și dinspre Franța și Germania pentru toate aeroporturile din România pentru 14 zile. Măsura nu se aplică pentru zborurile de urgență – măsura se va aplica începând cu ora 23 ora României, de mâine.

Se interzice accesul piloților la bordul navelor dacă nu dispun de echipament de protecție stabilit de DSP Constanța, sau dacă aceste nave nu au efectuat perioada de carantinare la ultimul port de escală.

Documentele care expiră pe perioada stării de urgență pot fi schimbate într-un termen de 90 de zile de la încetarea stării de urgență.

Art. 13. Suspendarea temporară a activității comerciale potrivit aliniatului 1 de la articolul care restrângea activitatea în mall-uri, nu se aplică vânzării produselor electrocasnice care asigură livrarea la domiciliu, cât și vânzării produselor de optică medicală.

Inchide