BACALAUREAT 2018. SUBIECTE și BAREME la PROBELE DE BIOLOGIE, GEOGRAFIE, FIZICĂ, CHIMIE, INFORMATICĂ, LOGICĂ, ECONOMIE, PSIHOLOGIE, FILOSOFIE ȘI SOCIOLOGIE

Publicat: 28/06/2018, 15:04

BACALAUREAT 2018. SUBIECTE și BAREME la PROBELE DE BIOLOGIE, GEOGRAFIE, FIZICĂ, CHIMIE, INFORMATICĂ, LOGICĂ, ECONOMIE, PSIHOLOGIE, FILOSOFIE ȘI SOCIOLOGIE. SUBIECTELE, AFIȘATE AICI

BACALAUREAT 2018. SUBIECTE și BAREME la PROBELE DE BIOLOGIE, GEOGRAFIE, FIZICĂ, CHIMIE, INFORMATICĂ, LOGICĂ, ECONOMIE, PSIHOLOGIE, FILOSOFIE ȘI SOCIOLOGIE. SUBIECTE LA GEOGRAFIE. REZOLVARE SUBIECTE GEOGRAFIE ÎN EXCLUSIVITATE LIVE

BACALAUREAT 2018. SUBIECTE și BAREME la PROBELE DE BIOLOGIE, GEOGRAFIE, FIZICĂ, CHIMIE, INFORMATICĂ, LOGICĂ, ECONOMIE, PSIHOLOGIE, FILOSOFIE ȘI SOCIOLOGIE. SUBIECTELE, AFIȘATE AICI

BACALAUREAT 2018. SUBIECTE și BAREME la PROBELE DE BIOLOGIE, GEOGRAFIE, FIZICĂ, CHIMIE, INFORMATICĂ, LOGICĂ, ECONOMIE, PSIHOLOGIE, FILOSOFIE ȘI SOCIOLOGIE. La fel ca la celelalte probe, examenul de Bacalaureat 2018 începe la ora 9.00 dimineața, candidații având la dispoziție trei ore de lucru, însă pot ieși din sala de examen începând cu 10.30.

BACALAUREAT 2018. SUBIECTE și BAREM BACALAUREAT ISTORIE 2018. Elevii de la PROFILUL UMAN susțin proba la ISTORIE BAC 2018

De la ora 13.00, în PLATOUL MEDIAFAX, rezolvăm Subiectele de la Geografie cu Bogdan Petre, profesor geografie la Colegiul National Gheorghe Lazar.

BACALAUREAT 2018. SUBIECTE și BAREME la PROBELE DE BIOLOGIE, GEOGRAFIE, FIZICĂ, CHIMIE, INFORMATICĂ, LOGICĂ, ECONOMIE, PSIHOLOGIE, FILOSOFIE ȘI SOCIOLOGIE. Subiectele vor fi publicate în timp real pe mediafax.ro, iar în jurul orei 15.00, subiectele și baremele de corectare vor fi publicate pe site-ul subiecte.edu.ro.

Subiecte Sociologie Bacalaureat 2016:

Subiecte Logică Bacalaureat 2016:

AFIȘAREA PRIMELOR REZULTATE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2018

BAC 2018. Subiecte la LIMBA ROMÂNĂ: Eminescu și Arghezi, Barbu și Blaga

BACALAUREAT 2018. SUBIECTE și BAREME la PROBELE DE BIOLOGIE, GEOGRAFIE, FIZICĂ, CHIMIE, INFORMATICĂ, LOGICĂ, ECONOMIE, PSIHOLOGIE, FILOSOFIE ȘI SOCIOLOGIE. Afișarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie, până la ora 12:00, fiind urmată de depunerea contestațiilor între orele 12:00 și 16:00.

Între 5 și 8 iulie, vor fi soluționate contestațiile, în timp ce afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 9 iulie. Rezultatele vor fi afișate, atât la instituțiile de învățământ, cât și pe site-ul bacalaureat.edu.ro.

Elevii care nu promovează examenul de Bacalaureat din prima sesiune pot să se înscrie în perioada 10-13 iulie pentru a doua sesiune de examen.

BACALAUREAT 2018. SUBIECTE și BAREME la PROBELE DE BIOLOGIE, GEOGRAFIE, FIZICĂ, CHIMIE, INFORMATICĂ, LOGICĂ, ECONOMIE, PSIHOLOGIE, FILOSOFIE ȘI SOCIOLOGIE. Sesiunea a doua va începe pe 20 august, cu proba la Limba și Literatura Română, urmată, pe 21 august, de proba la Limba și Literatura maternă, proba obligatorie de profil va avea loc pe 22 august, iar ultima probă este cea la alegere și este susținută pe 23 august.

În 2017, din totalul celor 39.451 de candidați înscriși, s-au prezentat 29.856 de candidați, 19.201 din promoția 2017 și 10.655 din promoțiile anterioare. Potrivit Ministerului Educației Naționale, în 2017, rata finală de promovare a examenului de Bacalaureat a fost de 72,9%.

BACALAUREAT 2018. SUBIECTE și BAREME la PROBELE DE BIOLOGIE, GEOGRAFIE, FIZICĂ, CHIMIE, INFORMATICĂ, LOGICĂ, ECONOMIE, PSIHOLOGIE, FILOSOFIE ȘI SOCIOLOGIE. MODUL DE ORGANIZARE AL PROBELOR DE BAC

Accesul candidaților în centrele de examen se face în intervalul 7:30 – 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie.
Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații trebuie să folosească doar cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru,.
Pentru probele scrise la matematică și geografie, elevii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenți.

Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.
Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Totodată, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.
Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

BACALAUREAT 2018. SUBIECTE și BAREM BACALAUREAT MATEMATICĂ 2018. REZOLVAREA subiectelor la MATEMATICĂ BAC 2018

BACALAUREAT 2018. SUBIECTE și BAREME la PROBELE DE BIOLOGIE, GEOGRAFIE, FIZICĂ, CHIMIE, INFORMATICĂ, LOGICĂ, ECONOMIE, PSIHOLOGIE, FILOSOFIE ȘI SOCIOLOGIE. Prin urmare, nu vor mai putea participa la probele următoare și vor fi lipsiți de posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.

De asemenea, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
susținerea tuturor probele scrise și nota 5 la fiecare dintre acestea;
obținerea mediei 6 cel puțin, la probele scrise.
Absolvenții care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obținut media 10 primesc diplomă de merit.

BACALAUREAT 2018. SUBIECTE și BAREME la PROBELE DE BIOLOGIE, GEOGRAFIE, FIZICĂ, CHIMIE, INFORMATICĂ, LOGICĂ, ECONOMIE, PSIHOLOGIE, FILOSOFIE ȘI SOCIOLOGIE. MODUL DE EVALUARE AL LUCRĂRILOR

Ca și la Evaluarea Națională, lucrările vor fi evaluate în centre zonale de evaluare din alte județe decât cele în care au avut loc probele.

În urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

BACALAUREAT 2018. SUBIECTE și BAREME la PROBELE DE BIOLOGIE, GEOGRAFIE, FIZICĂ, CHIMIE, INFORMATICĂ, LOGICĂ, ECONOMIE, PSIHOLOGIE, FILOSOFIE ȘI SOCIOLOGIE. CALENDARUL EXAMENELOR LA BACALAUREAT 2018

25 iunie: Limba și literatura română (proba Ea) – proba scrisă

26 iunie: Limba și literatura maternă (proba Eb) – proba scrisă

27 iunie: Proba obligatorie a profilului – Istorie sau Matematică (proba Ec) – proba scrisă

28 iunie: Proba la alegere a profilului și specializării – Geografie, Biologie, Fizică, Logică, Economie, Chimie, Psihologie, Filosofie, Sociologie sau Informatică (proba Ed) – proba scrisă

4 iulie: Afișarea primelor rezultate ale Bacalaureatului 2018 (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor pentru oricare dintre probele scrise (limba și literatura română / limba și literatura maternă / proba obligatorie a profilului / proba la alegere a profilului și specializării). Contestațiile la BAC 2018 se pot depune între orele 12:00 – 16:00 la centrele unde a avut loc examinarea candidaților.

5-8 iulie: Rezolvarea contestațiilor.

9 iulie: Afișarea rezultatelor finale ale Bacalaureatului 2018

Între 5 și 8 iulie vor fi soluționate contestațiile, în timp ce afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 9 iulie.

BACALAUREAT 2018. SUBIECTE la LIMBA și LITERATURA MATERNĂ

BACALAUREAT 2018. SUBIECTE și BAREME la PROBELE DE BIOLOGIE, GEOGRAFIE, FIZICĂ, CHIMIE, INFORMATICĂ, LOGICĂ, ECONOMIE, PSIHOLOGIE, FILOSOFIE ȘI SOCIOLOGIE. AFIȘARE REZULTATE ȘI CÂND SE POT DEPUNE CONTESTAȚII LA BAC 2018

Afișarea primelor rezultate la examenulul de Bacalaureat este prevăzută pentru data de 4 iulie, până la ora 12.00. În aceeași zi, vor putea fi depuse contestațiile, între orele 12:00-16:00. Rezultatele finale ale examenului de Balaureat 2018 vor fi făcute publice pe 10 iulie.

Pentru a fi declarat promovat la examenul de BAC 2018, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească mai multe condiții. În primul rând, el trebuie să fi susținut toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. În plus, el trebuie să aibă minimum nota 5 la fiecare dintre probele Bacalaureatului, iar media finală trebuie să fie cel puțin 6.

BACALAUREAT 2018. SUBIECTE și BAREME la PROBELE DE BIOLOGIE, GEOGRAFIE, FIZICĂ, CHIMIE, INFORMATICĂ, LOGICĂ, ECONOMIE, PSIHOLOGIE, FILOSOFIE ȘI SOCIOLOGIE. REZULTATE SIMULARE BACALAUREAT 2018

În urma simulării probelor scrise de la simularea examenului de bacalaureat 2018, ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care asigură promovarea, respectiv de 6 și peste 6, a fost de 39,55%, adică 43.800 de elevi din 110.752 de elevi prezenți, a anunțat Ministerul Educației Naționale (MEN).

„În urma simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat organizată de Ministerul Educației Naționale în perioada 19-22 martie 2018, situația statistică generată de rezultatele înregistrate relevă că ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care asigură promovarea (6 și peste 6) este de 39,55% (43.800 de elevi din 110.752 de elevi prezenți). Rezultatul este superior celui înregistrat anul trecut (38,23%). Datele prezentate în acest comunicat nu sunt finale, centralizarea lor fiind realizată în proporție de 99,9%”, s-a arătat într-un comunicat de presă al Ministerului Educației Naționale, remis vineri seară MEDIAFAX.

Pe probe, situația cumulată a notelor mai mari sau egale cu 5 a fost următoarea:

​67,7% în 2018 la proba E) a) – Limba și literatura română (59,4% în 2017)

75,8% în 2018 la proba E) b) – Limba și literatura maternă (74,1% în 2017)

48,8% în 2018 la proba obligatorie a profilului E) c) – Matematică sau Istorie (real / uman) (52,1% în 2017)

BACALAUREAT 2018. SUBIECTE și BAREME la PROBELE DE BIOLOGIE, GEOGRAFIE, FIZICĂ, CHIMIE, INFORMATICĂ, LOGICĂ, ECONOMIE, PSIHOLOGIE, FILOSOFIE ȘI SOCIOLOGIE. La proba la alegere a profilului E) d), susținută doar de elevii claselor a XII-a (Geografie, Biologie, Fizică, Logică, Economie, Chimie, Psihologie, Filosofie, Sociologie sau Informatică), rata notelor peste 5 a fost de 81% (superioară cu 21 de procente față de anul trecut – 60,4%).

În 6 județe, rata de promovare la clasa a XII-a a depășit 45%: Hunedoara (45,3%), Brăila (46,1), Alba (47,3%), Galați (48,7%), Cluj (49,8%) și Iași (50,2%).

Procente reduse de promovare la simularea examenului de BAC 2018 s-au înregistrat în județele Călărași (25,6%), Giurgiu (25,2%) și Ilfov (22%).

UPDATE: Subiectele si baremul pentru prima probă a Bacalaureatului, Limba și literatura română, sunt disponibile aici.

UPDATE: Modul de rezolvare al subiectelor la Limba și Literatura Română este disponibil aici.

Silviu Bănilă
Silviu Bănilă are o experiență de 14 ani, cu precădere în presa online. A absolvit Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion în anul 2006. Între 2007-2009 a lucrat la revista și site-ul „4TuningRo”, ambele produse dedicate citeste mai mult