Examenul de titularizare 2019: Au fost publicate primele rezultate

Examenul de titularizare 2019: Au fost publicate primele rezultate
Publicat: 23/07/2019, 11:33

Primele rezultate la proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pot fi accesate pe pagina titularizare.edu.ro.

Contestațiile pot fi depuse tot marți, până la ora 21.00, dar și miercuri până la ora 15.00, la sediile inspectoratelor școlare județene.

Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 30 iulie.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în data de 31 iulie.

Potrivit reprezentanților Ministerului Educației Naționale, în data de 1 august va avea loc repartizarea posturile didactice de predare vacante, în ordinea descrescătoare a mediilor, a două categorii de cadre didactice: cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat la concursul național și au obținut minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular, respectiv cadre didactice debutante, care au ocupat posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată prin concurs în ultimii 6 ani și care au promovat examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019.

Un număr de 27.724 de candidați s-au înscris pentru proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar. Dintre aceștia, 4.740 de candidați provin din promoția 2019.

În ceea ce privește posturile didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată sunt disponibile 4.319 de posturi. Dintre acestea, 3.091 sunt posturi didactice/catedre vacante în mediul urban și 1.228 în mediul rural.

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase