Prefectul Capitalei nu mai poate ataca PUZ-urile de Sector

Prefectul Capitalei nu mai poate ataca PUZ-urile de Sector
Prefectul Capitalei nu mai poate atacă PUZ-urile de Sector
Publicat: 12/12/2021, 20:58
Actualizat: 12/12/2021, 21:01

Duminică, 12.12.2021, a avut loc o conferință de presă a Primarului General și a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanismului (CTATU) în cadrul căreia s-a prezentat situația urbanismului în Capitală.

Asociația pentru Dreptul Urbanismului a făcut o serie de clarificări cu privire la declarațiile Primarului General.

Comunicatul asociației:

Prefectul Capitalei nu mai poate ataca PUZ-urile de Sector

Primarul General susține că așteaptă de la ISC o verificare a PUZ-urilor de sector pentru că Prefectul Capitalei să atace PUZ-urile a căror suspendare administrativă expiră în martie 2022.

ADU a chemat în judecată ISC care nu a răspuns solicitării noastre de a dispune controlul de specialitate și sancționarea persoanelor vinovate din Primăria Generală și Primăriile de Sector pentru neemiterea în termenul legal de 30 de zile a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare. Dosarul poate fi consultat aici.

Astfel, Prefectul, în materia actelor administrative, își exercită așa numita Tutelă Administrativă, acea competență de a atacă în față instanței actele emise de autoritățile publice locale și care are că efect imediat și nemijlocit suspendarea lor de drept.

Tutela Administrativă se exercită într-un anumit termen, așa cum acesta este prevăzut la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului, respectiv în termen de 6 luni de la dată comunicării actului.

Aprobarea PUZ-urile de sector s-a făcut în anii 2019 – 2020 și pe cale de consecință termenul de 6 luni este expirat ceea ce face că Prefectul să nu mai poată atacă aceste PUZ-uri.

Primarul nu poate iniția un proiect de hotărâre cu referat de respingere

Codul administrativ stabilite că fiecare proiect de hotărâre trebuie să fie însoțit de:

– Referat de aprobare, că instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator, adică Primarul General,
– Raportul de specialitate al compartiementului de resort din cadrul aparatului de specialitate, respectiv Raportul Arhitectului-Șef,
– Avizele și acordurile și alte documente prevăzute de lege.

În același timp, Legea nr. 350/2001 stabilește că Primarul General are obligația că în termen de 30 de zile de la depunerea documentație completă (avize și raportul de consultare publică) să înainteze, pe baza referatului de specialitate al Arhitectului-Șef, spre aprobare Consiliului General.

Primarul General nu poate înainta spre aprobare o documentație pentru care să facă un „Referat de respingere” pentru că pe de o parte documentația îndeplinește condițiile de formă și fond prevăzute de lege (este completă, are avizele necesare etc.), iar pe de altă parte ar încalcă dispozițiile Codului Administrativ care stabilește în mod concret că fără a avea un Referat de aprobare proiectul de hotărâre nu poate fi supus votului Consiliului General.

Primarul General trimite la Planul Urbanistic General

În prezent, pentru o suprafață semnificativă din București reglementarea urbanistică în vigoare este cea aprobată prin PUG aprobat în 2000 și pentru care autoritatea avea obligația reactualizării acestuia încă din anul 2010, însă autoritatea refuză și la 11 ani să îndeplinească obligația legală de a avea o documentație de urbanism actualizată, raliata la realitățile economice și sociale și demnă de anul 2021.

Despre problema PUG amintită se poate citi în link-ul de aici.