Vestea primită de șoferii care au fost amendați pentru LIPSA ROVINIETEI. Măsura intră în vigoare din TOAMNĂ

Redactor:
Silviu Bănilă
Vestea primită de șoferii care au fost amendați pentru LIPSA ROVINIETEI. Măsura intră în vigoare din TOAMNĂ
Hartă camere rovinietă. Unde sunt amplasate acestea pe teritoriul României
Amenda pentru lipsa rovinietei, prescrisă la patru luni, față de termenul actual de șase luni. Motivele pentru care s-au luat măsurile.

Legea nr. 60/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial și intră în vigoare la data de 1 septembrie 2018. Conducătorii auto care sunt amendați pentru lipsa rovinietei vor trebui să primească în cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii procesul-verbal de constatare a contravenției.

Șoferul nu va mai putea fi amendat pentru lipsa rovinietei în intervalul de la data săvârșirii contravenției până la data comunicării procesului-verbal de constatare, întrucât nu se pot încheia alte procese verbale de constarea a contravenției pentru lipsa rovinietei pentru același vehicul.

Totodată, aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de patru luni de la data săvârșirii faptei (în prezent șase luni).

În intervalul de la data săvârșirii contravenției și până la data comunicării procesului-verbal nu se mai poate aplica altă sancțiune. CNAIR va asigura accesul utilizatorilor la BAZA DE DATE pentru verificarea existenței și valabilității rovinietei și peajului (înregistrarea în format electronic a tarifului de trecere).

Cele mai multe neclarități erau legate până acum de transmiterea procesului verbal de constatare în timp corespunzător.

Legea nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România

Text publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 14 septembrie 2018

Art. I. –

Articolul 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) În cazul utilizatorilor români, dacă se constată prin intermediul sistemelor de camere video lipsa rovinietei valabile sau a peajului valabil, în baza datelor privind utilizatorul vehiculului, furnizate de Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, personalul care efectuează controlul conform alin. (2) lit. c) pct. (ii) constată săvârșirea contravenției, încheie procesul-verbal de constatare a contravenției și aplică sancțiunea contravențională.”

2. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, pentru procesele-verbale de constatare a contravenției pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, sunt aplicabile prevederile art. 611 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

3. Alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancțiunii contravenției. În intervalul de la data săvârșirii contravenției până la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenției pentru lipsa rovinietei valabile pentru același vehicul.”

4. După alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) și (11), cu următorul cuprins:

(10) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 4 luni de la data săvârșirii faptei.

(11) Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. asigură accesul utilizatorilor la baza de date pentru verificarea existenței și valabilității rovinietei și peajului.”

Art. II. –

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
        
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
FLORIN IORDACHE

PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Inchide