Noul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu: Salariile bugetarilor, pensiile și toate drepturilor cetățenilor vor fi plătite fără probleme până la sfârșitul anului

Noul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu: Salariile bugetarilor, pensiile și toate drepturilor cetățenilor vor fi plătite fără probleme până la sfârșitul anului
Adrian Câciu, ministrul Finanțelor / Sursa: Alexandra Pandrea
Publicat: 26/11/2021, 11:31
Actualizat: 26/11/2021, 11:49

Adrian Câciu, noul ministru al Finanțelor, a dat asigurări, vineri dimineața, înaintea ședinței de Guvern în care va fi discutat proiectul rectificării bugetare, că sunt bani pentru plata salariilor bugetarilor și pensiilor până la finalul anului.

„Salariile din sănătate și din întreg sistemul bugetar, pensiile și toate drepturilor cetățenilor vor fi plătite fără probleme până la sfârșitul anului. Respect munca oamenilor! Ministrul Finanțelor trebuie să aibă ochi atât pentru cifre, dar mai ales pentru un trai mai bun pentru cetățeni”, a transmis ministrul Finanțelor, învestit joi, după votul de încredere acoordat Guvernului Ciucă în Parlament.

„În ședința de Guvern de astăzi voi veni cu rectificarea bugetară, prin care asigurăm banii necesari pentru plata tuturor drepturilor sociale, pentru susținerea sistemului de sănătate în lupta cu COVID-19, pentru funcționarea serviciilor publice. Este primul proiect realizat contracronometru cu ai mei colegi din Ministerul Finanțelor și le mulțumesc! Avem multe de făcut în continuare: proiectul de buget pentru anul viitor, accesarea banilor din Planul Național de Redresare și Reziliență, consultări ample cu mediul de afaceri, cu partenerii sociali”, a precizat Adrian Câciu.

Potrivit ministrului PSD al Finanțelor, nu vor fi instituite noi taxe, ci sistemul fiscal va fi regândit, o afirmație în acord cu declarațiile recente, din timpul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare, făcute de președintele social-democrat, Marcel Ciolacu.

„Nu tăiem bani, ci venim cu soluții pentru a construi proiecte pentru români! Nu venim cu noi taxe, ci regândim modul de a construi sistemul fiscal pentru a-i ajuta în primul rând pe cei vulnerabili #Putem#La muncă”, a scris noul ministru al Finanțelor.

Principalele suplimentări și tăieri de bugete

Conform agendei oficiale a Executivului, ședința de Guvern este programată la 12:30, dar nu are proiectele afișate. Aceasta fusese anunțată inclusiv de noul premier. „În acest moment, elementele privind rectificarea bugetară şi deficitul bugetar la finele anului 2021 urmează a fi dezbătute în şedinţa de Guvern de mâine şi, după ce vom avea aceste elemente tehnice, putem să comunicăm ce s-a întâmplat şi unde ne găsim cu ceea ce înseamnă asigurarea resurselor financiare. Ceea ce vă pot spune, în schimb, este că nimeni nu trebuie să aibă vreo temere legată de faptul că nu sunt resurse financiare pentru plata pensiilor şi a salariilor”, a declarat Nicolae Ciucă, joi, la Parlament, după ce Guvernul a primit votul de învestire.

Proiectul rectificării bugetare a fost afișat pe site-ul Minsiterului Finanțelor încă de marți, când la conducerea lui era, demis, Dan Vîlceanu. El spunea, miercuri, că nu există o gaură în buget, aşa cum susţinea Raluca Turcan şi că viitorul Guvern, care va fi învestit cu puteri depline, va aproba rectificarea bugetară, prin urmare, nu există motive de îngrijorare privind plata salariilor, pensiilor sau a altor drepturi.

Conform proiectului publicat de Ministerul Finanțelor, veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 4.324,2 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 5.429,1 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 1.104,9 milioane lei.

Modificarea veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2021.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2021, se majorează pe sold cu suma de 1.112,2 milioane lei.

Influențele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

             Impozit pe profit: +1.747,3 milioane lei, ca urmare a evoluției încasărilor în primele 10 luni ale anului 2021 și a recuperării unor sume amânate la plată din impozitul aferent anului 2020;

             Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice: +220,0 milioane lei;

             Taxa pe valoarea adăugată: +4.909,5 milioane lei, ca urmare a evoluției încasărilor în primele 10 luni ale anului 2021 și a recuperării unor sume din taxa pe valoare adăugată amânată la plată aferentă anului 2020;

             Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii:+136,9 milioane lei;

             Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități: -2.251,5 milioane lei. Influența se datorează scăderii veniturilor din taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare (venituri aferente valorificării frecvențelor radio în noile benzi de frecvențe armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicații mobile terestre de bandă largă 5G de -2,5 miliarde lei), compensată parțial de majorarea veniturilor din taxe pentru jocurile de noroc  cu (+0,2 miliarde lei);

             Impozit pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale: +205,8 milioane lei;

             Alte impozite și taxe fiscale: +14,8 milioane lei;

             Contribuții de asigurări sociale: +39,9 milioane lei;

             Venituri nefiscale: -815,1 milioane lei. Diminuarea veniturilor se datorează în principal scăderii veniturilor din dividende și a vărsămintelor din profitul net al Regiilor Autonome (-1,7 miliarde lei) atenuată parțial de majorarea veniturilor din concesiuni și închirieri, amenzi penalități și confiscări;

             Venituri din capital: +105,5 milioane lei;

             Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020: -2.667,2 milioane lei.

Majorarea veniturilor bugetului de stat este influențată, în principal de evoluția  indicatorilor macroeconomici pe anul 2021 și a încasărilor la bugetul de stat (inclusiv veniturile recuperate parțial din obligații fiscale declarate și amânate la plată în anul 2020, prin efectul legii).

Cheltuielile bugetului de stat anul 2021, se majorează, pe sold, cu suma de 5.943,3 milioane lei.

Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

             Cheltuielile de personal se majorează cu 1.029,1 milioane lei (din care 1.122,5 milioane lei, drepturi de natura salarială stabilite prin hotărâri judecătorești pentru personalul din sistemul judiciar);

             Cheltuielile cu bunuri și servicii se majorează cu 442,1 milioane lei;

             Cheltuielile cu dobânzile cresc cu 1.263,1 milioane lei;

             Cheltuielile cu subvențiile cresc cu 167,0 milioane lei;

             Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 2.770,0   milioane lei;

             Alte transferuri se majorează cu 153,7 milioane lei;

             Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 2.442,1 milioane lei;

             Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se diminuează cu 3.458,3 milioane lei;

             Alte cheltuieli cresc cu 503,4 milioane lei;

             Fondurile de rezervă se majorează cu 727,3 milioane lei;

             Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează cu 99,2 milioane lei;

             Cheltuielile de capital se majorează cu 13,6 milioane lei.

Cum se modifică nugetele ministetelor

Influențele pe principalii ordonatori de credite ai bugetului de stat se prezintă astfel:

Din bugetul de stat, au fost suplimentate creditele bugetare astfel:

             Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: +3.409,35 milioane lei din care: +1.265,55 milioane lei Dobânzi, +727,3 milioane lei Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, +100,0 milioane lei Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate, +140,0 milioane lei Contribuția României la bugetul Uniunii Europene, +169,0 milioane lei Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat și +1.000,0 milioane lei Sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocată de Uniunea Europeană în perioada de programare 2014-2020;

             Ministerul Sănătății: +2.451,2 milioane lei per sold, în principal pentru suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru asigurarea necesarului de finanțare până la sfârșitul anului aferent drepturilor de personal pentru unele categorii de medici și personal medical din spitale, cabinete medicale școlare, ale asistenților medicali comunitari și mediatorilor sanitari, programe de sănătate finanțate din bugetul ministerului, plata unor despăgubiri civile reprezentând restituiri de clawback; concomitent au fost  diminuate cheltuielile pentru finanțarea proiectelor cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020, cheltuielile pentru programele cu finanțare rambursabilă, având în vedere execuția bugetară înregistrată până la această dată;

             Ministerul Muncii și Protecției Sociale: +2.195,7 milioane lei per sold în special pentru asigurarea drepturilor de natura asistenței sociale  în vederea compensării aferente consumului de energie electrică și gaze, plății indemnizațiilor acordate la întreruperea activității în condițiile pandemiei, a alocațiilor de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu handicap, a indemnizației de creștere a copilului și plății integrale a pensiilor și  indemnizațiilor și a ajutorului de încălzire și respectiv diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu -142,4 milioane lei, a transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de -49,4 milioane lei concomitent cu  majorarea transferurilor din bugetul de stat către Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale cu +82,0 milioane lei;

             Ministerul Justiției: +823,9 milioane lei, per sold, în principal pentru plata drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătorești și acte administrative și a dobânzilor legale aferente titlurilor executorii. Având în vedere execuția cheltuielilor și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la transferuri, alte transferuri, fonduri externe nerambursabile, cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă și la cheltuieli de capital;

             Ministerul Public: +346,5 milioane lei, per sold. Se propune suplimentarea cu +339,2 milioane pentru plata titlurilor executorii, precum și pentru debite restante datorate personalului și pentru dobânzile legale penalizatoare stabilite prin hotărâri judecătorești. Având în vedere execuția cheltuielilor și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la bunuri și servicii, asistență socială, și la cheltuieli de capital;

             Ministerul Finanțelor: +164,7 milioane lei, per sold. Se propune alocarea de fonduri suplimentare pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare (+232,5 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la cheltuieli de personal (-1,9 milioane lei), bunuri și servicii (- 2,4 milioane lei),  transferuri între unități ale administrației publice (-1,2 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-16,9 milioane lei), active nefinanciare (- 45,4 milioane lei);

             Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +129,3 milioane lei, per sold. Se propune alocarea suplimentară a 151,8 milioane lei pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluției pestei porcine africane și a scrapiei. S-au identificat economii la bunuri și servicii (-1,5 milioane lei), la fonduri externe nerambursabile ca urmare a neefectuării  campaniei de vaccinare antirabică la vulpi (-20,2 milioane lei), la sumele aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (-0,02 milioane lei) și la cheltuieli de capital (-0,8 milioane lei). Diminuările propuse au avut în vedere propunerile ordonatorului principal de credite urmare analizei execuției bugetare.

             Ministerul Afacerilor Interne: +44,9 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare la asistență socială pentru plata pensiilor militare de stat în luna decembrie 2021 (+440,0 milioane lei) și a fondurilor necesare la active nefinanciare pentru achiziționarea de stocuri de urgență medicală de strictă necesitate, constând în teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de salivă, în scopul monitorizării permanente și eficiente a riscului epidemiologic la nivelul unităților de învățământ (+130,0 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la transferuri între unități ale administrației publice (-15,0 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-509,0 milioane lei), precum și la cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-1,1 milioane lei);

S-au diminuat creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite, printre care, în principal:

             Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: -2.314,3 milioane lei, per sold. Se propune alocarea suplimentară a +74,0 milioane lei pentru acordarea subvenției reprezentând ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. S-au identificat economii la cheltuieli de personal (-9,0 milioane lei), bunuri și servicii (-3,5 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-62,9 milioane lei), contribuții și cotizații la organisme internaționale (-0,12 milioane lei), fonduri externe nerambursabile ca urmare a întârzierilor în implementarea acțiunilor aferente perioadei de tranziție 2022-2023 (-2.300,0 milioane lei), renta viageră agricolă (-3,0 milioane lei),  cheltuieli de capital (-8,8 milioane lei) și împrumuturi (-1,0 milioane lei). Diminuările propuse au avut în vedere propunerile ordonatorului principal de credite urmare analizei execuției bugetare;

             Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: -757,3 milioane lei, per sold. Diminuările propuse au avut în vedere propunerile ordonatorului principal de credite urmare a analizei execuției bugetare. S-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-0,4 milioane lei), bunuri și servicii (-1,0 milioane lei), dobânzi (-2,4 milioane lei), la transferuri între unități ale administrației publice (-7,3 milioane lei), la alte transferuri (-65,1 milioane lei), la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-948,0 milioane lei), la alte cheltuieli (-3,0 milioane lei), la cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-0,3 milioane lei), la active financiare reprezentând participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (-25,0 milioane lei), precum și la ratele aferente creditelor externe (-8,8 milioane lei). Se asigură sume suplimentare la subvenții pentru operatorii economici de sub autoritatea ministerului (+300,0 milioane lei) și pentru decontarea facilităților de care beneficiază diferite categorii sociale (+4 milioane lei).

             Ministerul Energiei: -172,8 milioane lei. Diminuările propuse au avut în vedere propunerile ordonatorului principal de credite urmare a analizei  execuției bugetare. S-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-3,71 milioane lei), bunuri și servicii (-2,74 milioane lei), subvenții (-98,23 milioane lei), alte transferuri (-63,17 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-4,04 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-0,59 milioane lei), precum și la active nefinanciare (-0,29 milioane lei).

             Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului: -156,4 milioane lei, per sold. Diminuările propuse au avut în vedere propunerile ordonatorului principal de credite urmare a analizei execuției bugetare și necesarului de finanțare până la finele anului. S-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-8,0 milioane lei), subvenții (-112,9 milioane lei), alte transferuri (-40,53 milioane lei) precum și la active nefinanciare (-1 milion lei). Se propun asigurarea de sume suplimentare pentru derularea investițiilor în turism (+6 milioane lei).

             Secretariatul General al Guvernului: – 59,9 milioane lei, în principal, prin diminuarea cheltuielilor de personal cu 25 milioane lei, a cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 15 milioane  lei și a celor de investiții cu 15 milioane lei,  având în vedere execuția bugetară la 9 luni, precum și modificarea calendarului de realizare a Recensământului Populației și Locuințelor din iulie-noiembrie 2021 în februarie – iulie 2022;

             Curtea de Conturi: – 48,5 milioane lei. În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-1,6 milioane lei), bunuri și servicii (-3,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-36,5 milioane lei), active nefinanciare (-7,0 milioane lei).

             Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: -42,7 milioane lei. Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la cheltuieli de personal (-6 milioane lei) precum și la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-36,7 milioane lei). S-au asigurat fonduri pentru derularea proiectelor cu finanțare rambursabilă (+10,5 milioane lei) prin redistribuire de la active financiare (-10,5 milioane lei).

             Ministerul Culturii: – 45,1 milioane lei, având în vedere gradul de execuție  s-au identificat economii la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-24,9 milioane lei) și cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-20,5 milioane lei).

Madalina Prundea
Absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere, Mădălina mai mult
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Carmen Grebenișan, declarată câștigătoare a Survivor România! Alina Ceușan a făcut anunțul. 'Este învingătoarea noastră...
Imagini exclusive. Gestul fiului lui Ion Țiriac arată cum merge, de fapt, relația cu Sorana...
O casieră din Suceava a fost condamnată la închisoare pentru că nu a scanat produsele...
Regula celor 5 secunde pentru mâncarea scăpată pe jos: Mit sau Adevăr?
ANIMAŢIE. Monica, moartă la 16 ani în accident, după ce prietena ei a vrut să...
Manchester City s-a calificat în finala Champions League. Finala va avea loc pe 10 iunie,...
TOP-ul mașinilor pe care ar fi bine să le eviți
Calendar ortodox 1 iunie 2023. Ce sărbătoare este joi?
Rusalii 2023: Ce semnificație are această mare sărbătoare? Tradiții și obiceiuri pentru această zi sfântă
BANCUL ZILEI. Bulă: Ospătar, ăsta e cotlet de miel sau de porc?
Începe revoluţia anti-Putin! Legionarii vor mărşălui spre Moscova pentru a-l răsturna de la putere pe...
Enervantul Stelian Nistor de la Chefi la cuțite, în comă! Concurentul din echipa lui Florin...
Titanicul NU S-AR FI scufundat ÎN VECI dacă ACEST OM ar fi fost crezut pe...
Motivul pentru care băieții răi din filmele de la Hollywood nu folosesc iPhone
Informaţie pentru românii care nu stau la ADRESA DIN BULETIN! E OBLIGATORIU în termen de...
Tavi Clonda, după ce s-a scris că Gabriela Cristea a venit beată la emisiune: „Ce...
Medicii au rămas ȘOCAȚI! Ce au găsit în corpul lui Luis Lazarus, după ce i-au...
Evenimente de ziua copilului. Ce activități pentru copii se pot face de 1 iunie 2023