EXCLUSIV | Blocajele lui Nicușor Dan îi costă pe bucureșteni peste 35.000 euro lunar. Avocat: ”Faptele enumerate întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu în variantă agravantă”

EXCLUSIV | Blocajele lui Nicușor Dan îi costă pe bucureșteni peste 35.000 euro lunar. Avocat: ”Faptele enumerate întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu în variantă agravantă”
Publicat: 06/10/2022, 11:32
Actualizat: 06/10/2022, 11:46

În prezent – potrivit Deciziei Civile nr. 985A/01.07.2019, pronunțată de Curtea de Apel București – municipiul București plătește Facultății de Drept din Capitală peste 35.000 euro lunar, iar această cheltuială suportată de bucureșteni survine refuzului primarului general de a introduce, pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), un proiect de hotărâre având ca obiect aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) care îi va permite facultății să realizeze lucrări de construire pe suprafața unui teren deținut în București.

O decizie alternativă ar consta în exproprierea imobilului în cauză, de către municipiul București, cu plata unei juste și prealabile despăgubiri către actualii proprietari, au declarat avocații contactați de Gândul.

În exclusivitate, aceleași surse susțin că – în ciuda faptului că decizia CAB a fost pronunțată înainte de data ocupării, de către Nicușor Dan, a funcției de primar general al Capitalei – ”rolul jucat de Nicușor Dan în litigiul declanșat de Facultatea de Drept București împotriva municipiul București a fost esențial, dar nu în sensul bun al expresiei”.

”Asociația Salvați Bucureștiul (condusă de Nicușor Dan la vremea respectivă), împreună cu Fundația Eco-Civica au intervenit, în sprijinul municipiului București, în litigiul declanșat împotriva primarului general de către Facultatatea de Drept București, cu intenția de a bloca demersurile întreprinse în scopul schimbării încadrării urbanistice a terenului respectiv”, explică sursele Gândul.

Mai mulți ani de lupte duse în instanță

Potrivit Deciziei Civile nr. 8544 din 18 septembrie 2013, pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia – secţia de contencios administrativ şi fiscal – a fost respinsă solicitarea Facultății de Drept București de emitere a unei hotărâri favorabile de aprobare a P.U.Z.-ului pentru zona Parcului-Poligrafiei, precum şi a indicatorilor urbanistici avizaţi.

Ulterior, potrivit Deciziei Civile nr. 985A/01.07.2019, pronunțată de Curtea de Apel București – secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie -, municipiul București a fost obligat la plata unei despăgubiri reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a terenului în suprafaţă de 13.270 mp, situat în Bucureşti, str. (…), în sumă de 2.662.980 euro, în echivalent RON la data plăţii, aferentă perioadei 1.05.2008 -19.06.2013, şi de 2,67 euro/mp/lună, începând cu 20.06.2013, cât timp se menţine regimul juridic actual al imobilului. Hotărârea a rămas definitivă, potrivit Deciziei nr. 330/2020, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

”Necontestat este faptul că terenul în suprafaţă de 13.270 mp, situat în Bucureşti, str. (…), proprietatea reclamanţilor, este înscris prin Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, începând cu anul 2000, ca fiind un teren cu destinaţia de spaţiu verde public cu acces nelimitat, destinaţie ce nu poate fi modificată conform prevederilor legale.

Aşadar, menţinerea caracterului de utilitate publică locală pentru un teren proprietate privată a unor persoane fizice, fără a fi declanşată procedura de expropriere din partea autorităţii publice locale coroborat cu absenţa unei juste şi echitabile indemnizaţii constituie fapta ilicită a apelantului Municipiului Bucureşti”, a decis ÎCCJ în anul 2020.

”… Fiind încadrat din punct de vedere urbanistic în categoria de spaţiu verde public, supus interdicţiei totale de schimbare a destinaţiei terenului, prevăzută de art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 114/2007, situaţia este asimilabilă unei exproprieri de fapt, ce echivalează cu o ingerinţă în dreptul reclamanţilor-intimaţi la respectarea bunului lor”

ÎCCJ – Decizia nr. 330/2020

”Nicușor Dan, niciun demers pentru a debloca situația urbanistică a terenului în cauză”

Specialiștii în Drept chestionați de Gândul au explicat că Nicușor Dan ar fi trebuit să întreprindă demersurile necesare – după ce instanța i-a respins argumentele prezentate – pentru exproprierea actualilor proprietari.

În consecință, terenul respectiv nu a fost inclus în domeniul public al Municipiului București, iar suma lunară pe care municipalitatea trebuie să o plătească este de 35.000 de euro.

Cu toate acestea, în pofida sumei uriașe (în valoare de peste 35.0000 euro) plătite lunar, din bugetul local al municipiului București, către Facultatea de Drept, Nicușor Dan nu a întreprins, până azi, niciun demers pentru a debloca situația urbanistică în cauză, prin supunerea spre dezbaterea Consiliului General al Municipiului București, a planului urbanistic zonal care îi va permite facultății să realizeze lucrări de construire pe acest teren.

Mai mult, constatăm că, în ciuda susținerilor formulate de Nicușor Dan, în cadrul litigiului, potrivit cărora terenul în cauza ar avea destinația de parc-spațiu verde public (argumentele actualului primar fiind, în cele din urma, respinse de instanță), acesta nu a întreprins niciun demers având că obiect exproprierea actualilor proprietari, astfel încât acest teren să poată fi inclus în domeniul public al municipiului București și amenajat că un spatiu verde destinat publicului”, mai spun sursele Gândul.

 ”Nicușor Dan a încălcat obligațiile stabilite în sarcina sa potrivit Codului Administrativ”

Specialiștii în Drept au mai transmis și că primarul general al Capitalei și-a încălcat obligațiile ”stabilite în sarcina sa potrivit Codului Administrativ”.

Mai mult, ”faptele enumerate întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu în variantă agravantă”.

Totodată, amintim faptul că, în acest caz, împotriva lui Dan Nicușor a fost formulată o plângere penală, în condițiile în care, acesta, în calitate de primar al municipiului București:

  • a refuzat să supună aprobării Consiliului General al Municipiului București, un proiect de hotărâre privind exproprierea terenului în cauza;
  • a refuzat să supună dezbaterii Consiliului General, un proiect de hotărâre având că obiect aprobarea unui plan urbanistic zonal care să permită realizarea construcțiilor propuse de proprietar.

Astfel, Nicușor Dan a încălcat obligațiile stabilite în sarcina sa potrivit Codului Administrativ, producând prejudicii semnificative patrimoniului Facultății. Potrivit plângerii penale mai sus menționate, faptele enumerate întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu în variantă agravantă, fapte prevăzute și pedepsite în conformitate cu dispozițiile art. 309 și art. 183 din Codul Penal”, concluzionează avocații contactați de Gândul.

 ”Prejudicii semnificative în bugetul municipiului București”

Bugetul Municipiului București a suferit, astfel, prejudicii semnificative, mai transmit specialiștii în Drept, ajungându-se în faza unei executări silite.

În același timp, nu au mai fost demarate, de către Primăria Municipiului București noi proiecte de investiții.

În condițiile în care datoriile acumulate în relația cu Facultatea de Drept a Municipiului București au determinat executarea silită a municipiului București (Primăria municipiului București fiind în imposibilitatea de a demara proiecte noi de investiții), se impune să amintim atitudinea actualului primar general, cu privire la litigiul care a generat aceste prejudicii semnificative în bugetul municipiului. Astfel, cu ocazia unui interviu acordat de Nicusor Dan, în anul 2012, publicației “Weekend Adevărul”, acesta a fost rugat de reporter să menționeze la care dintre procesele câştigate de Asociaţia ”Salvaţi Bucureştiul” ţine cel mai mult.

Răspunsul actualului primar general a constat în următoarea frază: «Ca satisfacţie intelectuală, cele mai importante sunt două: unul în care am luptat, în instanţă, cu Facultatea de Drept – care dorea să oblige Consiliul General să dea un PUZ (n.r. – Plan Urbanistic Zonal) pentru un spaţiu verde situat pe Bulevardul Poligrafiei. Iar, de curând, un proces pe care l-am câştigat împotriva lui Valeriu Stoica».

Având în vedere această stare de fapt, nu putem decât constata faptul că victoria pe care Nicușor Dan pretinde că a obținut-o în instanță obligă municipiul București să îi plătească Facultății de Drept București o suma lunară în cuantum de peste 35.000 euro, iar terenul în cauză (pretinsul spațiu verde) este în continuare inaccesibil publicului, pe suprafața acestuia nefiind realizate amenajări specifice parcurilor”, au mai transmis sursele Gândul.


Citește și: 

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase